Bevillingsår: 2021

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede med 196.480 kroner.

Protonstrålebehandling (PT) er en behandling, der giver optimal mulighed for at begrænse stråledosis til eksempelvis tarm og blære ved behandling af prostatakræft (PC). Med den metode håber man at kunne mindske bivirkninger, specielt på langt sigt. PT er tilgængeligt i Danmark (DCPT, Aarhus), men er ikke indført for PC. Projektet vil undersøge om PT, i en direkte sammenligning med røntgenstrålebehandling (RT), er forbundet med færre bivirkninger hos patienter med høj-risiko PC, der skal have medbestrålet både lymfeknuderne og prostata kombineret med hormonbehandling. Undersøgelsen er et lodtrækningsforsøg. Projektet vil også undersøge effekten af PT overfor RT med overlevelsesdata.

I forhold til undersøgelsen er det vigtigt, at samtlige stråleklinikker i DK anvender samme dosis og dosisbegrænsning til raske organer og dermed sikrer at sammenligningen i forhold til PT er ensartet. I studiet skal der samles blodprøver til biobank og undersøgelser af normalorganers strålefølsomhed.

Status december 2023: Der er oprettet et multidisciplinært netværk, hvor alle centre i Danmark deltager aktivt. Et initieringsmøde er afholdt og har lagt grundlaget for et stærkt nationalt og tværfagligt samarbejde i projektet. Derudover er der blevet oprettet en database til anvendelse i projektet. Resultater fra studiet afventes.

Tværfaglig organisation

Danske Multidisciplinlre Cancer Grupper (DMCG), Dansk Prostata Cancer Gruppe (DAPROGA)

Deltagende parter

Aarhus:

 • Lise Nørgaard Bentzen, primære kontaktperson, klinisk lektor, Mail: lise.b@auh.rm.dk 
 • Simon Buus, læge
 • Michael Borre, læge
 • Steffen Hokland, MSc
 • Jørgen B. B. Petersen, MSc

Aalborg:

 • Jimmi Søndergaard, læge
 • Mette Moe Kempel, læge
 • Kasper Lind Laursen, MSc

Vejle:

 • Christine Vestergård Madsen, læge
 • Terje Andersen, MSc
 • Bjarke Mortensen, MSc

Odense:

 • Steinbjørn Hansen, læge
 • Christina Junker Nyborg, læge
 • Rikke Hedegaard Dahlrot, læge
 • Søren Nielsen Agergaard, MSc
 • Christian Rønn Hansen, MSc
 • Henrik Robenhagen Jensen, MSc
 • Uffe Bernchou, MSc
 • Rasmus Lübeck Christiansen, MSc

Næstved:

 • Redas Trepiakas, læge
 • Carl Magnus Nilsson, MSc
 • Thomas Hinz-Berg Johansen, MSc
 • Eva Samsøe, MSc

Herlev:

 • Henriette Lindberg, læge
 • Susan Blak Nyrup Biancardo, MSc

Rigshospitalet:

 • Peter Meidahl Petersen, læge
 • Malene Eppler Bak, MSc
 • Daniel Adam Peter Gram, MSc

DCPT:

 • Stine Elleberg Petersen, læge
 • Morten Høyer, læge
 • Ole Nørrevang, MSc
 • Heidi Rønde, MSc
 • Liliana Stolarczyk, MSc

DCPT Forskning:

 • Ludvig Muren, MSc
 • Sofie Tilbæk, MSc
 • Rasmus Klitgaard, MSc

Nyheder

DCCC bevilger 1,4 mio. til forberedelse af kliniske kræftstudier og patientinvolvering, maj 2021