Bevillingsår: 2019

DCCC støtter med 150.000 kr. til forberedelse af store ansøgninger til nationale og internationale projekter indenfor DCCC's virkefelt

Målet med projektet er at udvide den eksisterende behandlingsdatabase hos DBCG til også at indeholde klinisk data for alle patienter med metastatisk brystkræft. Udvidelsen er todelt, og skal både dække alle patienter diagnosticeret med metastatisk brystkræft siden 2000 og registrering af fremtidige, samt forløbende patienter med metastatisk brystkræft.

En del af projektet bliver lavet i samarbejde med forskere fra Datalogisk Institut, Københavns Universitet. Deres opgave bliver at lave en algoritme som på baggrund af LPR data kan identificere patienter med metastatisk brystkræft.

Status pr. 1 april 2023. Der er, i samarbejde med Datalogisk Institut, Københavns Universitet, blevet udviklet en algoritme til at identificerer patienter med metastatisk brystkræft. Algoritmen har en sensitivitet/specificitet på omkring 88%, og er på nuværende tidspunkt delvist indført i databasedriften ved DBCG. Initiativet som DCCC har støttet er dermed afsluttet og der forventes at blive publiceret en artikel om forløbet senere på året. 
Fremadrettet skal algoritmen indarbejdes som en fast del af DBCG's drift. Desuden er der der fundet en relativt simple model, som andre DMCG'er kan bruge når er behov for at identificerer recidiver hvor der potentielt er langt tid mellem primær diganose og recidiv

Tværfaglig organisation
Dansk Bryst Cancer Gruppe (DBCG)


Deltagende parter

  • Ann Søegaard Knoop, overlæge, ph.d., Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital. Primær kontaktperson, mail: ann.soeegaard.knop@regionh.dk
  • Martin Lillholm, ph.d., lektor, viceinstitutleder, Datalogisk Institut, Københavns Universitet
  • Anne Vibeke Lænkholm, overlæge, Patologisk Afdeling, Slagelse Sygehus, formand for DBCGs patologi-udvalg
  • Bent Ejlertsen, overlæge, dr.med., ph.d., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet, lægelig leder af DBCG
  • Tobias Berg, BSc Med., Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

DBCG er en national samarbejdsgruppe på tværs af alle 5 regioner, og har deltagere fra alle onkologiske, kirurgiske, radiologiske, genetiske og patologiske afdelinger, som behandler brystkræft.