Bevillingsår: 2019

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 198.000 kr., der også går til etablering af et nyt nationalt, tværfagligt netværk på området samt udbredelse af viden på området på tværs af landet. 

Danmark var et af de første lande til at starte rutine diagnostik af mismatch reparation (MMR) i tarmkræft. Analyse af 45.000 patienter er udført gennem de sidste 10 år, men der mangler effekt- og omkostnings-analyser. Nye data fra andre lande viser at effekten afhænger af den videre håndtering med rådgivning, diagnostik og opfølgning. Det er derfor af stor betydning at evaluere det danske MMR-program. Projektet omhandler forberedelse af nationale studier gennem etablering af et nationalt, tværfagligt netværk. Ny viden appliceres i de kliniske retningslinjer under de relevante DMCG'er.

Tværfaglig organisation
Dansk Colorectal Cancer Gruppe (DCCG), Dansk Urologisk Cancer Gruppe (DUCG), Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

Deltagende parter

  • Mef Nilbert, læge, ph.d., professor, Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital og Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse. Primær kontaktperson, Mail: nilbert@cancer.dk 
  • Christina Therkildsen, senior forsker, HNPCC-registret, Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
  • Lars-Henrik Jensen, onkolog, Vejle Hospital
  • Lene Iversen, professor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital
  • Peter Ingeholm, patolog, repræsentant fra DCCG
  • Charlotte Kvist Lautrup, klinisk genetiker, Aalborg Universitetshospital
  • Louise Klarskov, patolog, Herlev Hospital, repræsentant fra HNPCC-registrets styregruppe
  • Zoreh Ketabi, gynækolog, Rigshospitalet, repræsentant fra DGCG
  • Kenneth Steven, urolog, Herlev Hospital