Bevillingsår: 2019

Bevillingsbeløb: 198.000 kr.

Danmark var et af de første lande til at starte rutine diagnostik af mismatch reparation (MMR) i tarmkræft. Analyse af 45.000 patienter er udført gennem de sidste 10 år, men der mangler effekt- og omkostnings-analyser. Nye data fra andre lande viser at effekten afhænger af den videre håndtering med rådgivning, diagnostik og opfølgning. Det er derfor af stor betydning at evaluere det danske MMR-program. Projektet omhandler forberedelse af nationale studier gennem etablering af et nationalt, tværfagligt netværk. Ny viden appliceres i de kliniske retningslinjer under de relevante DMCG'er.

Tværfaglig organisation
Dansk Colorectal Cancer Gruppe (DCCG), Dansk Urologisk Cancer Gruppe (DUCG), Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

Deltagende parter

  • Mef Nilbert, læge, ph.d., professor, Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital og Center for Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse. Primær kontaktperson, Mail: nilbert@cancer.dk 
  • Christina Therkildsen, senior forsker, HNPCC-registret, Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital
  • Lars-Henrik Jensen, onkolog, Vejle Hospital
  • Lene Iversen, professor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital
  • Peter Ingeholm, patolog, repræsentant fra DCCG
  • Charlotte Kvist Lautrup, klinisk genetiker, Aalborg Universitetshospital
  • Louise Klarskov, patolog, Herlev Hospital, repræsentant fra HNPCC-registrets styregruppe
  • Zoreh Ketabi, gynækolog, Rigshospitalet, repræsentant fra DGCG
  • Kenneth Steven, urolog, Herlev Hospital