Bevillingsår: 2019

DCCC støtter dette projekt med 132.000 kr. til udbredelse af viden om specifikke emner på tværs af landet.

Forskning tyder på, at effekten af strålebehandling skyldes direkte celledrab og immunaktivering med sekundært celledrab til følge. Den sekundære effekt kan forstærkes ved at kombinere stråling med immun-checkpoint hæmmere og kombinationen kan repræsentere et gennembrud i behandling af kræft. Der findes i Danmark en række forskningsmiljøer, der beskæftiger sig med præklinisk og klinisk forskning i immunterapi og radioterapi. I workshops ønsker vi at bringe disse miljøer tættere sammen for at styrke forskningen i immunradioterapi og stimulere til ny forskning på tværs af landet.

Status pr. januar 2023: Der blev afholdt workshop i oktober 2019, hvor 27 forskere og klinikere deltog. Workshoppen indeholdt både eksperimentel og klinisk forskning, ligesom udenlandske forskere holdt oplæg. På workshoppen opstod interessante diskussioner om strålers immunstimulerende effekt, og mulighederne for at udnytte denne terapeutisk. Det var planen at følge op med en workshop 2 i 2020, men den blev aflyst pga. Corona. I stedet blev der afholdt et nationalt online-møde. Sidenhen er der startet et ph.d.-studium om molekylære markører (STING) i immunterapi i et samarbejde mellem AU og AUH, ligesom to kliniske studier er initieret på Herlev Hospital. Workshopdeltagere har ligeledes søgt og fået bevilling fra Sundhedsstyrelsens pulje til forskning i immunterapi til præklinisk og klinisk forskning i radio-immunterapi på tværs af landet. Alt i alt konkluderes det, at initiativet har haft en stor værdi, da immunradioterapi spænder tværs over landet og tværs over medicinsk onkologi og radioterapi.


Tværfaglig organisation
Aarhus Universitetshospital

Deltagende parter

Herlev Hospital 

 • Inge Marie Svane
 • Daniel H. Madsen
 • Julie S. Johansen
 • Inna Chen
 • Rikke Løvendahl Eefsen
 • Mie M. Staffeldt

Odense Universitetshospital

 • Bjarne Winther Kristensen

Aarhus Universitetshospital

 • Morten Høyer, læge, ph.d., professor, Dansk Center for Partikelterapi. Primær kontaktperson, mail: hoyer@aarhus.rm.dk
 • Michael R. Horsman
 • Brita S. Sørensen
 • Trine Tramm
 • Steffen Nielsen

Aarhus Universitet

 • Martin Roelsgaard Jacobsen

Vienna University and MedAustron, Vienna

 • Wolfgang Dörr

Afholdte arrangementer
DCCC-RT Workshop in Immuno-radiotherapy, 23.-24. oktober 2019