Bevillingsår: 2021

Bevillingsbeløb: 200.000 kr - til forberedelse af dette nationale og multidisciplinære investigator-initierede studie

Kræftpatienter med fjernmetastaser er historisk blevet betragtet som uhelbredelige. Men en mindre del har et begrænset antal metastaser (oligometastaser), der sidder lokalt, og kan behandles.

Lokale metastaser kan rammes med aggressiv lokalbehandling, og mulighederne for dette er blevet større. Introduktionen af mere effektiv medicinsk behandling, f.eks. immunterapi, og teknologiske fremskridt, der muliggør meget præcis strålebehandling, har givet håb om, at en aggressiv behandlingsstrategi kan forlænge overlevelsen for udvalgte patienter.

OLIGO projektet er et investigator-initieret studie, som vil skabe et tilbud om aggressiv lokalbehandling af metastaser til patienter med ikke-hæmatologisk oligometastatisk sygdom, hvis alle tumorer sidder steder, hvor det er muligt at destruere eller fjerne vævet. Projektet vil arbejde på tværs af kræftsygdomme og på tværs af kræftafdelinger.

Der er stigende evidens i den internationale litteratur for, at oligometastaser kan behandles med god effekt. Men der har ikke før været afsluttet et større randomiseret fase III studie om oligometastaser. De eksisterende har svært ved at inkludere nok patienter, fordi patientgruppen er meget heterogen.

OLIGO-projektet ser gode muligheder i det unikke danske sundhedssystem med et højt niveau af cancer-behandlingssamarbejde med rod i De Multidiciplinære Cancer Grupper, DMCG'erne. Desuden har Danmark en styrke i det velfungerende nationale forskningscenter DCCC-Stråleterapi, hvorfra projektet udspringer, og selv byder ind med ekspertviden og ekspertise om den foretrukne behandlingsmetode til oligometastaser, nemlig stereotaktisk radioterapi, som er fokuseret højintens stråling.

Projektet vil samarbejde med DMCG'erne om at finde de specifikke forskningsspørgsmål samt at analysere data fra forskellige tumortyper. Dermed vil man indhente ny viden om behandling, bivirkninger og sygdomsudvikling indenfor oligometastaser.


Tværfaglig organisation:

Nationalt forskningscenter for Stråleterapi - DCCC Stråleterapi


Deltagende parter:

 • Gitte Fredberg Persson, overlæge, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital og Klinisk forskningslektor, Københavns Universitet. Primær kontaktperson, e-mail: gitte.persson@regionh.dk
 • Azza Khalil, overlæge, ph.d., Onkologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Mette van Overeem Felter, afdelingslæge, afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital
 • Tine Schytte, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Onkologisk afdeling Odense Universitetshospital
 • Søren Møller, overlæge, Onkologisk klinik, Rigshospitalet
 • Henriette Lindberg, Overlæge, ph.d., afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital
 • Lise Bentzen, overlæge, ph.d., klinisk lektor, Aarhus Universitetshospital
 • Charlotte Kristiansen, overlæge, onkologisk afdeling, Sygehus Lillebælt Vejle
 • Laurids Østergaard Poulsen, overlæge, ph.d., Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Jimmy Sønderggard, overlæge, ph.d., Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital
 • Eva Serup-Hansen, overlæge, ph.d., afdeling for Kræftbehandling, Herlev Hospital
 • Maja Maraldo, afdelingslæge, ph.d., Onkologisk afdeling, Rigshospitalet
 • Trine Lignell Guldberg, overlæge, ph.d., Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Nyheder

Netværk og kliniske studier i hele landet får økonomisk fødselshjælp fra DCCC, december 2021