Bevillingsår: 2023

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 199.600 kr.

Kun 90-100 danskere får årligt diagnosen perifært T-cellelymfom (PTCL). Da der er tale om en sjælden kræftform, er internationalt samarbejde en forudsætning for at opnå et tilstrækkeligt stort patientgrundlag til et større randomiseret klinisk studie og ultimativt, forbedre prognoserne for PTCL. Ansøgerne ønsker via et nordisk samarbejde at forberede et investigator-initieret klinisk studie, hvor man på tværs af Danmark, Norge, Sverige og Finland vil rekruttere patienter til protokollen.

Studiet vil bl.a. adressere, om ctDNA kan anvendes til at forbedre behandlingsrespons og tidlig opsporing af tilbagefald og om biomarkør-baseret vedligeholdelsesbehandling kan reducere risikoen for tilbagefald.

Midlerne fra DCCC skal bruges til studieforberedende aktiviteter, såsom protokolskrivning, planlægningsmøder og et internat.

Tværfaglig organisation
Dansk Lymfom Gruppe (DLG) & Nordisk Lymfomgruppe (NLG)

Deltagende parter

 • Niels Pallisgaard, Professor, Sjællands Universitetshospital
 • Thomas Relander, Klinisk Lektor, Lund University Cancer Center/Skåne University Hospital, Sverige
 • Helle Toldbod, funktionsleder A-CTO, Aarhus Universitetshospital
 • Louise Laursen, Videnskabelig koordinator, Aarhus Universitetshospital
 • Tarec El-Galaly, Klinisk professor, Aalborg Universitetshospital
 • Thomas Stauff er Larsen, Klinisk lektor, Odense Universitetshospital
 • Peter de Nully Brown, Klinisk lektor, Rigshospitalet
 • Christian Bjørn Poulsen, Klinisk lektor, Sjællands Universitetshospital
 • Francesco Annibale d'Amore, Klinisk lærestolsprofessor, ledende overlæge, DMSc, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, e-mail: frandamo@rm.dk
 • T-celle lymfom arbejdsgruppen under Nordisk Lymfomgruppe (NLG)
 • Udvalget for T-celle lymfomer under Dansk Lymfomgruppe (DLG)

Nyheder:

Usædvanligt stærkt ansøgningsfelt: DCCC uddeler rekordmange midler i første ansøgningsrunde i 2023, marts 2023