Tværfaglig/faglig organisation
DOLG (Dansk Lunge Cancer Gruppe) radioterapiudvalg

Beskrivelse
Målet med dette projekt er at initiere en national protokol for pallierende strålebehandling (RT) af patienter med lungekræft, PARAT. Formålet er at:

  • undersøge, om et kort RT-regime, 20 Gy/ 4 F giver mindre akut toksicitet end et langt regime, 30 Gy/ 10 F (inkl. Qol, symptomlindring og overlevelse)
  • standardisere og højne den tekniske kvalitet af pallierende RT til denne gruppe
  • etablere en klinisk database til lungekræftpatienter, der behandles med RT, så opfølgning i forhold til bivirkninger, QoL og overlevelse sikres til gavn for den enkelte patient og gruppen fremadrettet.

Primær kontaktperson 
Tine Schytte, Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital

Projektgruppe
Lone Hoffman, afdeling for Medicinsk Fysik, Aarhus Universitetshospital
Ditte Møller, afdeling for Medicinsk Fysik, Aarhus Universitetshospital
Gitte Persson, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Arrangementer
PARAT-workshop 6. november 2019, Odense