Bevillingsår: 2017

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kr.

Målet med dette projekt er at initiere en national protokol for pallierende strålebehandling (RT) af patienter med lungekræft, PARAT. Formålet er at:

  • undersøge, om et kort RT-regime, 20 Gy/ 4 F giver mindre akut toksicitet end et langt regime, 30 Gy/ 10 F (inkl. Qol, symptomlindring og overlevelse)
  • standardisere og højne den tekniske kvalitet af pallierende RT til denne gruppe
  • etablere en klinisk database til lungekræftpatienter, der behandles med RT, så opfølgning i forhold til bivirkninger, QoL og overlevelse sikres til gavn for den enkelte patient og gruppen fremadrettet.

Status december 2021: PARAT har initieret randomiserede forsøg på fem ud af syv centre i Danmark for at undersøge, om et kortvarigt strålebehandlingsregime medfører mindre toksicitet end et længerevarende regime. Samtidig har projektet oprettet en database til indsamling af relevante data. Fremadrettet har projektet som mål at standardisere og forbedre strålebehandlingen ved at etablere kliniske databaser og arrangere workshops.

Tværfaglig organisation
DOLG (Dansk Lunge Cancer Gruppe) radioterapiudvalg

Deltagende parter

  • Tine Schytte, Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Primær kontaktperson, mail: tine.schytte@rsyd.dk
  • Lone Hoffman, afdeling for Medicinsk Fysik, Aarhus Universitetshospital
  • Ditte Møller, afdeling for Medicinsk Fysik, Aarhus Universitetshospital
  • Gitte Persson, Onkologisk Klinik, Rigshospitalet

Arrangementer
PARAT-workshop 6. november 2019, Odense