Bevillingsår: 2021

DCCC støtter dette projekt med 195.000 kroner.

Patienter med fremskreden ikke-småcellet lungekræft tilbydes i dag en kombination af kemoterapi og strålebehandling. Strålebehandlingen kan erstattes af partikelterapi, hvilket potentielt vil reducere stråledosis til hjerte og lunger. Det forventes hermed at risikoen for bivirkninger mindskes. En sådan reduktion af bivirkninger kan muligvis have indflydelse på skrøbelige patienters overlevelse, sygdomsbyrde og livskvalitet efter endt behandling. Dansk Onkologisk Lungekræft Gruppe har identificeret en gruppe skrøbelige patienter som ikke kan tilbydes kombinationsbehandling.

For denne gruppe ønskes der undersøgt om partikelterapi vil reducere bivirkninger og øge overlevelsen i et studie, hvor der trækkes lod mellem behandlingerne. For at muliggøre et sådan studie, skal der på landsplan udvikles metoder til håndtering af både vejrtrækningsbevægelse og anatomiske forandringer undervejs i behandlingsforløbet, så vi kan tilbyde samme nøjagtige behandling som ved standard strålebehandling.

Tværfaglig organisation

Projektet er startet og køres af Dansk Onkologisk Lungekræft gruppes radioterapiudvalg

Deltagende parter

Rigshospitalet, Onkologisk afdeling

  • Morten Hiul Suppli, læge, PhD
  • Cécile Peucelle, Medicinsk fysiker, PhD

Odense Universitetshospital, Onkologisk afdeling

  • Tine Schytte, læge, lektor

Vejle Hospital, Onkologisk afdeling

  • Charlotte Kristiansen, læge, PhD
  • Rune Slot Thing, Medicinsk fysiker, PhD

Aarhus Universitetshospital, Onkologisk afdeling

  • Ditte Sloth Møller, Medicinsk fysiker, PhD. Primære kontaktperson, Mail: dittmoel@rm.dk
  • Marianne Marquard Knap, læge, PhD

Aarhus Universitetshospital, Dansk Center for Partikelterapi

  • Maria Fuglsang Jensen, Medicinsk fysiker, PhD
  • Hanna Rahbek Mortensen, læge, PhD

Nyheder

DCCC bevilger 1,4 mio. til forberedelse af kliniske kræftstudier og patientinvolvering, maj 2021