Bevillingsår: 2022

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 36.000 kr.

Kirurgi er en hjørnesten i behandlingen af patienter med modermærkekræft. Selvom intentionen med kirurgi er at fjerne kræftceller og forbedre prognosen, kan det kirurgiskabte inflammatoriske respons skabe gunstige forhold for efterladte kræftceller, og dermed optimere mulighed for vækst, spredning og tilbagefald. Inflammatoriske celler bliver rekrutteret til et sår, og tiltrækkes af nærved liggende kræftceller grundet konkurrerende signaler. Interaktionen mellem immunceller og kræftceller resulterer i tumorcelledeling.

Ved at behandle med stoffer der blokerer de inflammatoriske celler og signalveje, kan denne cellevækst reduceres. Vi vil behandle patienter, der undergår kirurgisk behandling for modermærkekræft, med Tranexamsyre eller placebo og sammenligne de tidlige tilbagefald og bivirkninger. Det er vist, at den signalvej som Tranexamsyre blokerer, er vigtig for kræftcellernes deling og spredning. For at underbygge vores forståelse på et molekylært plan analyseres blod- og vævsprøve.

Vi forventer at behandling med Tranexamsyre i forbindelse med kirurgi vil reducere antallet af tilbagefald, forbedre den postoperative sårheling, og være en sikker behandling for patienter med modermærkekræft. Yderligere ønsker vi at bidrage til en bedre forståelse af de peri-operative forandringer og de prognostiske og behandlingsmæssige konsekvenser cancerkirurgi kan have, i sidste ende for at optimere den kirurgiske behandling for patienter med modermærkekræft.

Tværfaglig organisation
Studiet er et dansk multicenter studie med rekruttering på alle 8 melanomcentre (Aalborg, Aarhus, Vejle, Esbjerg, Odense, Esbjerg, Herlev, Roskilde og Rigshospitalet), med støtte fra Dansk Melanom Gruppe.

Deltagende parter

  • Prægraduat-studerende Karoline Kristjansen, Afd. Rekonstruktiv- og Brystkirurgi, Aalborg Universitetshospital
  • Læge, ph.d. Andreas Engel Krag, Afd. Rekonstruktiv- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital
  • Professor og formand for Danish Melanoma Group Lisbet Rosenkrantz Hølmich, Herlev og Gentofte
  • Lektor Henrik Schmidt, Onkologisk Afd. Aarhus Universitetshospital
  • Lektor Lene Birk-Sørensen, Afd. Rekonstruktiv- og Brystkirurgi, Aalborg Universitetshospital
  • Professor Anne-Mette Hvas, Afd. Biokemi, Aarhus Universitetshospital
  • Professor Torben Steiniche, Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital
  • Professor Tine Engberg Damsgaard Afd. for Plastikkirurgi og Brandsårbehandling, Rigshospitalet
  • Marie Louise Bønnelykke-Behrndtz, cand.med, ph.d., Institut for Klinisk Medicin - Plastik- og Brystkirurgi, Århus Universitet. Primær kontakt, e-mail: louiseboennelykke@gmail.com