Bevillingsår: 2022

DCCC støtter med 200.000 kr. forberedelsen af en stor ansøgning ifm. et nationalt projekt.

Peritoneal carcinomatose (PC) ved ventrikel- og GEJ-cancer er forbundet med svært nedsat livskvalitet, hvilket begrænser de palliative muligheder for PC-associerede gener.

Studier fra Asien har vist lovende resultater ved brug af peritoneal kateter, hvori der gentagne gange gives kemoterapi i kombination med systemisk kemoterapi (RIPEC). Her er set markant tumorreduktion og forlænget progressionsfri overlevelse.

Efter en systematisk litteraturgennemgang, udarbejdes der en protokol med henblik på at forberede et fase-II studie, der undersøger den progressionsfri overlevelse for patienter med ventrikel- eller GEJ-cancer med peritoneal carcinomatose i behandling med RIPEC.

I den sammenhæng udfærdiges ansøgninger til videnskabsetisk komité, Lægemiddelstyrelsen samt ansøgning om endorsement af projektet fra Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe (DECG).

Dermed ønsker initiativet protokolleret at kunne udvide det palliative behandlingstilbud til en patientgruppe med svært nedsat livskvalitet, hvor behandlingstilbud er begrænsede.

Tværfaglig organisation

Når protokollen er udfærdiget, vil den blive forelagt DECG med anmodning om endorsement.

Deltagende parter

Fra Region Midt:

  • Daniel W. Kjær, overlæge, Ph.d., Klinisk Lektor, Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitets Hospital Skejby. 
  • Overlæge, Ph.d., Klinisk Lektor, Marianne Nordsmark, Kræftafdelingen, Aarhus Universitets Hospital Skejby
  • Julie Lykke Harbjerg, læge, kirurg i specialisttræning, Aarhus University Hospital Skejby. Primær kontaktperson, e-mail: juharb@rm.dk

Fra Region Hovedstaden:

  • Michael Achiam, overlæge, dr.med., Ph.d., Afdeling for Kirurgi og Organtransplantation, Rigshospitalet.
  • Lene Bæksgaard Jensen, overlæge, Ph.d., Klinisk Lektor, Afdeling for Kræftbehandling, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet.

Fra Region Nord:

  • Sarunas Dikinis, MD, Specialeansvarlig overlæge, Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.
  • Morten Ladekarl, overlæge, Professor, dr. med., Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Fra Region Syd:

  • Michael Hareskov Larsen, overlæge, sektionsleder, Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital