Bevillingsår: 2021

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 191.850 kroner.

Ca. 70% af patienter med prostata- og endetarmskræft, der modtager strålebehandling (RT), oplever akut stråleinduceret diarré (RID). RID har stor indflydelse på patientens livskvalitet og sociale adfærd og kan føre til pausering eller tidlig afbrydelse af strålebehandling og udvikling af kronisk diarré.

Et tidligere DCCC støttet forskningsnetværk, NARNUCA, fandt ved undersøgelse af landets 8 stråleterapicentre, at patienter med RID modtager forskellige og dels modstridende kostråd. I klinisk praksis og i forskningsstudier mangler systematisk beskrivelse af RID med tanke på omfang og type. Evidensen for ernæringsbehandling af RID er lav. Aktuelt gennemføres en systematisk litteraturgennemgang for at afdække viden om ernæringsbehandling af RID. Hos patienter i strålebehandling for prostata- og endetarmskræft planlægges derfor to nationale studier, som skal 1) afdække frekvens ved og karakteristik af RID; 2) undersøge effekten af ernæringsbehandling.

Formålet med projektet og DCCC støtten er derfor at forbedre RID ved RT.

Status marts 2024: Projektet har gennemført forberedelse og planlægning af forskningsprojektet. Det er sikret samarbejde med øvrige centre og den fornødne infrastruktur ift. gennemførelse af multicenterstudier, og der er udviklet standardiserede værktøjer til indsamling af fæcesdata. Forskningsstudiet er i gang og har allerede rekrutteret 50%. Initiativet, som DCCC har støttet, er dermed afsluttet. 


Tværfaglig organisation

Projektet er forankret i DCCCs National Research Network on Nutrition in Cancer (NARNUCA)

Deltagende parter

Deltagende centre er rekrutteret via DCCCs tværfaglige forskningsnetværk NARNUCA.

Rigshospitalet:

 • Afdelingslæge Christiane Ehlers Mortensen, Onkologisk Klinik, Afsnit for Stråleterapi

Sjællands Universitetshospital, Næstved:

 • Overlæge, lægelig leder af stråleterapien, Kenneth Hofland

Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

 • Ledende overlæge Lars-Henrik Jensen, Onkologisk Afdeling
 • Afdelingslæge Birgitte Havelund, Onkologisk Afdeling
 • Christiane Vestergaard Madseln, Onkologisk Afdeling

Herlev Hospital:

 • Teamledende overlæge Jakob Schou

Aalborg Universitetshospital

 • Laurids Ø. Poulsen, klinisk lektor, afdelingslæge, Onkologisk Afdeling
 • Ursula Falkmer, klinisk professor, overlæge, Onkologisk Afdeling
 • Randi Tobberup, ledende klinisk diætist, Gastroenterologisk. Primær kontaktperson, Mail: r.tobberup@rn.dk
 • Mette O. Holm, ph.d.-studerende, Gastroenterologisk Afdeling
 • Henrik H. Rasmussen, klinisk professor, overlæge, Gastroenterologisk Afdeling
 • Charlotte Lauridsen, professor i eksperimentel ernæring, Gastroenterologisk Afdeling

Der er i øvrigt indgået et nordisk samarbejde med:

 • Asta Bye, Department of Nursing and Health Promotion, Faculty of Health Sciences, OsloMet, Oslo Metropolitan University, Regional Advisory Unit for Palliative Care, Department of Oncology, Oslo University Hospital
 • Rebecca Ahlin, Sahlgrenska Universitetssygehus, Göteborg, Sverige.
 • Gunnar Steineck, Sahlgrenska Universitetssygehus, Göteborg, Sverige.

Nyheder

DCCC bevilger 1,4 mio. til forberedelse af kliniske kræftstudier og patientinvolvering, maj 2021