Bevillingsmulighed: 2024

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kr.

Cirka 65% af danske brystkræftpatienter er overvægtige, og 21% lider af fedme. Overvægt er kendt for at øge risikoen for tilbagefald af brystkræft, hvilket er en bekymrende faktor.

I de senere år er der blevet introduceret flere lægemidler mod overvægt på markedet, som anvendes af mange, herunder kræftpatienter. Desværre er der ingen sikker evidens for, om det er sikkert for kræftpatienter at tage vægttabsmedicin samtidig med kræftbehandling. Der er også usikkerhed om, hvorvidt kræftpatienter vil opleve den samme vægtreducerende effekt af medicinen som personer uden kræft eller kræftbehandling.

Dette initiativ sigter mod at forberede et nationalt klinisk forsøg, der skal undersøge effekten og sikkerheden ved et medicinsk induceret vægttab under kræftbehandling. Formålet med dette studie er at afgøre, om det er effektivt og sikkert for brystkræftpatienter at bruge medicin til vægttab under deres kræftbehandling. Resultaterne forventes at bidrage væsentligt til klinisk praksis og vejledning vedrørende medicinsk induceret vægttab hos kræftpatienter.

Tværfaglig organisation 

Dette initiativ er forankret i National Network for Obesity and Cancer Research (ObeCaRe).

Deltagede parter

  • Deirdre Cronin Fenton, professor, ph.d., Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital
  • Signe Borgquist, lærestolsprofessor, overlæge, ph.d., Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, e-mail: borgquist@oncology.au.dk
  • Jan Frystyk, cheflæge, Endokrinologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, klinisk professor, Forskningsenhed for Endokrinologi, Syddansk Universitet
  • Robert Zachariae, professor, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, dr.med. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
  • Jens Meldgaard Bruun, klinisk professor, læge, ph.d., Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitetshospital