Bevillingsår: 2023

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kr.

Glioblastom (GBM) er en uhelbredelig hjernetumor med en median overlevelse på 16-24 måneder. Den nuværende behandling af GBM består af kirurgi efterfulgt af kemoterapi og strålebehandling. Evalueringen af behandlingseffekten foretages primært klinisk og ved hjælp af MR-scanninger. Men denne evaluering er ikke optimal i forhold til at danne grundlag for kliniske beslutninger.

Studier inden for andre kræftformer har påvist sammenhæng mellem cirkulerende kræft-DNA (ctDNA) og vækst af kræftsygdom. Det åbner muligheden for at anvende ctDNA til at forbedre evalueringen af behandlingseffektiviteten.

DCCC støtter planlægningen af et nationalt investigator initieret studie med det formål at udvikle et målrettet GBM-panel ved hjælp af plasma. Hvis det lykkes at identificere ctDNA i plasma fra GBM-patienter, kan det potentielt give bedre muligheder for at evaluere behandlingseffektiviteten og dermed danne et stærkere grundlag for kliniske beslutninger.

Ved at udvikle et målrettet gen-panel baseret på plasma fra hjernetumorpatienter åbner der sig en lovende tilgang til evaluering af behandlingseffektiviteten og identifikation af pseudoprogression hos GBM-patienter. Dette kan muliggøre mere præcis og individuel tilpasset behandling samt bedre selektion af patienter til tilbagefaldskirurgi eller eksperimentel behandling.

Tværfaglig organisation
Studiet er forankret i de 2 nationale forskningscentre DCCC-Brain Tumor Center og i DCCC ctDNA center og inkluderer alle 4 centre, der behandler hjernekræft i Danmark.

Deltagende parter

Onkologi Odense

  • Rikke Dahlrot, læge, ph.d.

Onkologi Aalborg

  • Charlotte Aaquist Haslund, læge

Molekulær medicin, MOMA Aarhus

  • Lars Dyrskjøt, ph.d., professor
  • Britt Elmedal, læge, lektor

Neuro-kirurgi, Rigshospitalet

  • Silas Haahr, læge,ph.d.-studerende

Onkologi Rigshospitalet

  • Dorte Schou Nørøxe, læge, ph.d. Primær kontaktperson, e-mail: anne.dorte.schou.noeroexe@regionh.dk
  • Hans Skovgaard Poulsen, læge, vice-centerleder DCCC Brain Tumor Center
  • Ulrik Lassen, læge, professor, centerleder DCCC Brain Tumor Center