Bevillingsår: 2018

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie samt til forberedelse af store ansøgninger til nationale og internationale projekter indenfor DCCC's virkefelt med 120.000 kr.

Forberedelse af projekt om individualiseret strålebehandling af lungekræft baseret på, hvor der er størst risiko for sygdomstilbagefald. Patienter med stor risiko for tilbagefald lokalt bør behandles med mere intensiv lokal strålebehandling og patienter med stor risiko for spredning bør behandles med mere intensiv medicinsk behandling. Projektet har modtaget støtte til efterprøvning af forudsigelsesmodel og til forberedelse af projektbeskrivelse og fondsansøgninger.

Tværfaglig organisation
DOLGs (Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe) radioterapiudvalg 

Deltagende parter
Gitte Fredberg Persson, MD, PhD, Herlev-Gentofte Hospital. Primær kontaktperson, mail: gitte.persson.03@regionh.dk