Bevillingsår: 2023

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kr.

I takt med at bl.a. den kirurgiske kræftbehandling forbedres, opnår flere patienter at blive langtidsoverlevere. Opfølgningsprogrammerne efter kirurgisk kræftbehandling har traditionelt været rettet alene på opsporing af tilbagefald.

Formålet med netværksdannelsen 'Survivorship efter kræftkirurgi' er at udvikle og forbedre kvaliteten af de opfølgningsprogrammer, som patienter tilbydes efter kræftkirurgi.

På tværs af DMCG'er vil der undersøges nye metoder til monitorering for tilbagefald. Med udgangspunkt i patientens perspektiv vil der undersøges og diskuteres, hvordan patientrettede digitale løsninger kan understøtte opfølgningsprogrammer og samtidig monitorere generelle, psykiske og fysiske senfølger gennem elektronisk indsamlede patientrapporterede outcomes (ePROMs). Der vil drøftes, hvordan der på trods af øget digitalisering imødegåes ulighed i kræft. Slutteligt vil der diskuteres og undersøges, hvordan der bedst organiseres behandlingen af generelle, psykiske og fysiske senfølger.

Tværfaglig organisation
Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi (ACROBATIC), og følgende DMCG’er er involveret i survivorship: Dansk Kolorektal Cancer gruppe (DCCG), Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG), Dansk Sarkom Gruppe (DSG), Dansk Melanom Gruppe (DMG), Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG), Dansk Blære Cancer Gruppe (DaBlaCa), Danish Breast Cancer Group (DBCG)

Deltagende parter

Region Nordjylland

 • Ole Thorlacius-Ussing, Professor, overlæge, Mave- og Tarmkirurgisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Region Midtjylland

 • Peter Christensen, Professor, overlæge, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital. Leder af Nationalt Forskningscenter for Senfølger til Kræft i Bækkenorganerne
 • Henriette Vind Thaysen, Klinisk sygeplejespecialist, PhD, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
 • Therese Juul, Lektor, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital.
 • Pernille T. Jensen, Professor, overlæge, Kvindesygdomme, Aarhus Universitetshospital
 • Mai-Britt Ørntoft, Afdelingslæge, PhD, Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Aarhus Universitetshospital
 • Claus L. Andersen, Professor, Molekylær Medicinsk Afdeling (MOMA), Aarhus Universitetshospital. Leder af Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guidet kræftbehandling
 • Thomas D. Christensen, Professor, overlæge, Hjerte og Lungekirurgi, Aarhus Universitetshospital
 • Ninna Aggerholm, klinisk lektor, klinisk onkolog, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital
 • Bobby Zachariae, Professor, psykolog, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Forskningskoordinator, Nationalt Center for Brystkræftsenfølger
 • Lene Hjerrild Iversen. Professor og overlæge, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, e-mail: lene.h.iversen@dadlnet.dk

Region Syddanmark

 • Hans B. Rahr, Professor, overlæge, Organkirurgisk afdeling, Vejle Sygehus
 • Liza Sopina, Lektor, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Region Sjælland

 • Susanne Dalton, Professor, Klinisk onkologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital. Leder af Dansk Forskningscenter for lighed i Kræft (COMPAS)

Region Hovedstaden

 • Lisbet R. Hölmich, Professor, overlæge, Plastikkirurgisk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital
 • René H. Petersen, Professor, overlæge, Hjerte og Lungekirurgi, Rigshospitalet
 • Ligita Frøding, Overlæge, Gynækologisk afdeling, Rigshospitalet

Kontaktpersoner i de tilknyttede DMCG’er

 • DCCG: Camilla Qvortrup
 • DGCG: Lars Fokdal
 • DSG: Thomas Baad-Hansen
 • DMG: Lisbet R. Hölmich
 • DLCG: Torben Riis Rasmussen
 • DaBlaCa: Jørgen Bjerregaard
 • DBCG: Birgitte Offersen

Nyheder:

Usædvanligt stærkt ansøgningsfelt: DCCC uddeler rekordmange midler i første ansøgningsrunde i 2023, marts 2023