Bevillingsår: 2023

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kr.

For omkring 15 procent af de patienter, der undersøges for tilbagefald for tarmkræft (stadie II og III) vil det ikke være muligt for lægerne at afgøres om der er tilbagefald eller ej. Samtidig ved vi at jo tidligere et eventuelt recidiv opdages, jo bedre udsigter har den efterfølgende behandling.

Men kan cirkulerende tumor DNA (ctDNA) bruges til hurtigt og effektivt at gennemskue, hvorvidt en inkonklusiv CT-skanning bør give anledning til yderligere undersøgelser? Hvis ja, kan det både mindske bekymring og antallet af ture til sygehuset for patienten - og være besparende for sundhedsvæsenet.

Derfor støtter DCCC forberedelse af dette studie, der dels vil undersøge, i hvor høj grad inkonklusive CT-skanningssvar forsinker diagnose og behandling af tilbagefald for tarmkræft-patienter, og dels vil undersøge om ctDNA kan bruges til at give færre inkonklusive svar.

Tværfaglig organisation:
DMCG’en Danish Colorectal Cancer Group (DCCG), DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling og Dansk Forskningscenter for Kræftkirurgi (ACROBATIC)

Deltagende parter:
DECIDE-studiet er multidisciplinært med deltagelse af kirurger, radiologer, molekylær-medicinere, og sundhedsøkonomer.

For indeværende er studiet radiologisk forankret på Aarhus Universitetshospital. En del af forberedelsen til studiet er at udstrække den radiologiske deltagelse til alle Danske Regioner.

DECIDE styregruppe:

 • Postdoc Tenna Vesterman Henriksen, Afd. for Molekylær Medicin, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, e-mail: tvh@clin.au.dk
 • Professor Claus Lindbjerg Andersen, Afd. for Molekylær Medicin, Aarhus Universitetshospital
 • Overlæge Sidse Bregendahl, Radiologisk Afd., Aarhus Universitetshospital
 • Lektor, overlæge Kåre Andersson Gotschalck, Kirurgisk Afd., Regionshospitalet Horsens
 • Lektor, overlæge Liza Sophina, Dansk Center for Sundhedsøkonomi (DACHE), Syddansk Universitet

Øvrige aktive deltagende partnere:

 • Overlæge Thomas Kolbro, Kirurgisk Afd., Odense Universitetshospital - Svendborg
 • Overlæge Alessio Monti, Kirurgisk Afd., Hjørring Sygehus
 • Overlæge Jakob Lykke, Kirurgisk Afd., Herlev Hospital
 • Overlæge Nis Hallundbæk Schlesinger, Kirurgisk Afd., Københavns Universitetshospital, Bispebjerg
 • Overlæge Peter Bondeven, Kirurgisk Afd., Regionshospitalet Randers
 • Professor, overlæge Lene Hjerrild Iversen, Kirurgisk Afd., Aarhus Universitetshospital
 • Professor, overlæge Ole Thorlassius-Ussing, Kirurgisk Afd., Aalborg Universitetshospital
 • Overlæge Per Vadgaard Andersen, Kirurgisk Afd., Odense Universitetshospital - Odense
 • Lektor, Overlæge Anders Husted Madsen, Kirurgisk Afd., Regionshospitalet, Gødstrup
 • Afdelingsleder, overlæge Uffe Schou Løve, Kirurgisk Afd., Regionshospitalet, Viborg
 • Professor, overlæge Ismail Gögenur, Center for Kirurgisk Videnskab, Sjællands Universitetshospital (Køge, Slagelse og Roskilde sygehuse)
 • Overlæge Camilla Qvortrup, Onkologisk Afd., Rigshospitalet

Nyheder:

Usædvanligt stærkt ansøgningsfelt: DCCC uddeler rekordmange midler i første ansøgningsrunde i 2023, marts 2023