Bevillingsår: 2021

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 158.838 kroner.

I henhold til danske og internationale retningslinjer er den bedste behandlingsmulighed i første linje for patienter med nonresektabel pancreacancer kombinationskemoterapi, mens gamle og / eller skrøbelige patienter kan tilbydes Gemcitabin monoterapi. Randomiserede fase 3-forsøg viser forbedret effekt af kombinationskemoterapi sammenlignet med Gemcitabin, men disse forsøg er begrænset til patienter under 75 år og i god generel tilstand, da kombinationstoksiciteten øges.

Da undersøgelser med metastatisk kolorektal cancer antyder, at reduceret dosis af kemoterapi i kombination kan være bedre end monoterapi til ældre og svage patienter, antages der, at en reduceret dosis af kombinationskemoterapi også kan forbedre resultaterne hos ældre eller svage patienter med kræft i bugspytkirtlen. De primære endepunkter i dette DPCG-initierede forsøg vil være overlevelse og patientrapporteret outcome.

Status november 2023: Skrivning af protokoller til studiet er gennemført, og REDCAP databasen er oprettet. Studiet er blevet godkendt af VEK og Lægemiddelstyrelsen, og samarbejdsaftalerne er blevet godkendt af jurister i alle regioner. Der er etableret samarbejde og netværk mellem de 6 deltagende onkologiske afdelinger, og der er bevilliget 1.7 millioner kr. fra Kræftens Bekæmpelse til gennemførelse af studiet. Initiativet, som DCCC har støttet, er dermed afsluttet

Tværfaglig organisation

Projektet udgår fra Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPGC)

Deltagende parter

  •  Louise Skau Rasmussen, Reservelæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Primære kontaktperson, Mail: loskr@rn.dk
  • Morten Ladekarl, Overlæge, dr.med., Professor, Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital
  • Per Pfeiffer, Overlæge, Professor, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
  • Inna Chen, Afdelingslæge, Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Universitetshospital
  • Britta Weber, Overlæge, Ph.d., Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Alle er onkologer og medlemmer af DPCG’s styregruppe.
  • De etablerede samarbejdsrelationer repræsenterer ca. ¾ af alle onkologiske pancreascancer-patienter i Danmark.
  • Øvrige danske onkologiske centre forespørges om deltagelse efter udarbejdelse af protokolsynopsis.

Nyheder

DCCC bevilger 1,4 mio. til forberedelse af kliniske kræftstudier og patientinvolvering, maj 2021