Bevillingsår: 2021

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 158.838 kroner.

I henhold til danske og internationale retningslinjer er den bedste behandlingsmulighed i første linje for patienter med nonresektabel pancreacancer kombinationskemoterapi, mens gamle og / eller skrøbelige patienter kan tilbydes Gemcitabin monoterapi. Randomiserede fase 3-forsøg viser forbedret effekt af kombinationskemoterapi sammenlignet med Gemcitabin, men disse forsøg er begrænset til patienter under 75 år og i god generel tilstand, da kombinationstoksiciteten øges.

Da undersøgelser med metastatisk kolorektal cancer antyder, at reduceret dosis af kemoterapi i kombination kan være bedre end monoterapi til ældre og svage patienter, antages der, at en reduceret dosis af kombinationskemoterapi også kan forbedre resultaterne hos ældre eller svage patienter med kræft i bugspytkirtlen. De primære endepunkter i dette DPCG-initierede forsøg vil være overlevelse og patientrapporteret outcome.

Tværfaglig organisation

Projektet udgår fra Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPGC)

Deltagende parter

  •  Louise Skau Rasmussen, Reservelæge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Primære kontaktperson, Mail: loskr@rn.dk
  • Morten Ladekarl, Overlæge, dr.med., Professor, Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital
  • Per Pfeiffer, Overlæge, Professor, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital
  • Inna Chen, Afdelingslæge, Afdeling for Kræftbehandling, Herlev Universitetshospital
  • Britta Weber, Overlæge, Ph.d., Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
  • Alle er onkologer og medlemmer af DPCG’s styregruppe.
  • De etablerede samarbejdsrelationer repræsenterer ca. ¾ af alle onkologiske pancreascancer-patienter i Danmark.
  • Øvrige danske onkologiske centre forespørges om deltagelse efter udarbejdelse af protokolsynopsis.

Nyheder

DCCC bevilger 1,4 mio. til forberedelse af kliniske kræftstudier og patientinvolvering, maj 2021