Bevillingsår: 2023

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede studie med 200.000 kr.

Hvert år får omkring 1500 unge voksne i alderen 18-39 år en kræftdiagnose. En tredjedel af de unge behandles primært med strålebehandling. Behandlingen kommer med risiko for bivirkninger og nedsat livskvalitet. Desuden bringer en kræftdiagnose for denne gruppe ofte med komplekse, eksistentielle udfordringer og særlige aldersspecifikke behov.

Trods disse udfordringer er der i øjeblikket begrænset forskning inden for livskvalitet og symptomer hos unge voksne, og denne forskning har ikke systematisk indsamlet data ved hjælp af spørgeskemaer, der er udviklet specifikt til denne aldersgruppe. Desuden mangler eksisterende studier at måle udviklingen i de unges symptomer og behov over tid, og der foretages ikke sammenligninger af livskvaliteten før, under og efter strålebehandling. Derfor er der et behov for målrettet forskning, der kan belyse og forbedre forståelsen af livskvaliteten og behovene hos unge voksne.

Gruppen bag ansøgningen ønsker at undersøge om livskvalitetsskemaet EORTC QLQ-AYA effektivt kan identificere symptomer og udfordringer før, under og efter et strålebehandlingsforløb. Desuden har gruppen til hensigt at kortlægge udviklingen af patientrapporterede symptomer og livskvalitet over tid hos unge voksne, der gennemgår strålebehandling ved brug af QLQ-AYA livskvalitetsskemaet.

DCCC støtter forberedelsen af et nationalt investor initieret studie, der sigter mod at skabe evidens for tværfaglige indsatser, der kan støtte unge voksne med kræft. Dette initiativ repræsenterer det første skridt mod en mere systematisk tilgang til og indsats overfor unge patienter, der modtager strålebehandling i Danmark.

Tværfaglig organisation
Det nationale forskningscenter for strålebehandling, DCCC Stråleterapi, er involveret i projektet. Ligeledes støtter initiativtagerne bag Nationalt netværk for forskning i og med unge voksne med kræft (NAYAcare DK) projektet.

Deltagende parter

Region Hovedstaden

  • Helle Pappot, overlæge, professor, Afdeling for kræftbehandling, Rigshospitalet. Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. Primær kontaktperson, e-mail: pappot@regionh.dk
  • Line Bentsen, læge, ph.d.-studerende, Afdeling for kræftbehandling, Rigshospitalet
  • Ivan Richter Vogelius, læge, ph.d., professor, Afdeling for kræftbehandling, Rigshospitalet.

Region Syddanmark

  • Pia Krause Møller, klinisk forskningssygeplejerske, sygeplejerske, ph.d., Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital. Adjunkt, Klinisk Institut, Syddansk Universitet
  • Maria Aagesen, fysioterapeut, cand.scient.fys, ph.d.-studerende, Brugerperspektiver og Borgernære Indsatser, Syddansk Universitet
  • Karina Gottlieb, hospitalsfysiker, radiofysisk Laboratorium, Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital

Region Sjælland

  • Cecilie Holländer-Mieritz, læge, ph.d., postdoc, Sjællands Universitetshospital, Onkologisk afdeling, Næstved

Region Midtjylland

  • Laura Carstens, Ung patientrepræsentant, Region Midt
  • Anne Wilhøft Kristensen, Klinisk Sygeplejespecialist, ph.d.-studerende, Dansk Center for Partikelterapi (DCPT), Aarhus Universitetshospital

Region Nordjylland

  • Helle Enggaard, postdoc, sygeplejerske, ph.d., Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje & Klinisk kræftforskningscenter, Aalborg Universitetshospital

Arrangementer:

Forberedelsesmøde til nationalt projekt ’Livet med strålebehandling: Livskvalitet hos unge voksne med kræft’, april 2024