Bevillingsår: 2021

Bevillingsbeløb: 145.000 kr.– til forberedelse af nationale og multidisciplinære investigator-initieret studier

Neoadjuverende immunterapi (inden operation) har en god effekt på patienter med deficient mismatch repair (dMMR) kolorektal cancer (CRC). Med støtte fra DCCC vil der blive forberedt to nationale investigator-initierede studier:

1) undersøge effektiviteten af immunterapi med Pembrolizumab til patienter med dMMR tyktarmskræft og

2) undersøge effektiviteten af immunterapi med Ipilimumab og Nivolumab til patienter med dMMR endetarmskræft.  

Studierne er multidisciplinære og involverer alle fem regioner.

Baggrunden for begge studier er de meget stærke resultater som brugen af immunterapi til patienter med dMMR tyk- og endetarmskræft har påvist. Hypotesen er, at neoadjuverende immunterapi – hvor behandling gives inden operation - kan ændre plejestandarden for denne undergruppe af patienter. Vi forventer, at en betydelig andel af patienterne vil opnå så god en effekt af behandlingen, at vi kan ændre standardbehandlingsstrategien for patientgruppen i det tidlige sygdomsstadie. Det er imidlertid vigtigt at kunne forudsige hvilke patienterne, som vil have gavnlig effekt af immunterapi.

For at opnå en national forankring og data-compliance er grundig gennemgang af protokollerne nødvendig. Med støtten vil der blive afholdt to workshops – én hvor studierne bliver præsenteret og driftsstrukturen fremlagt for investigatorerne, og én med oplæring i responsevaluering for at opnå størst mulig standardisering og ensartet data.

Tværfaglig organisation: 
Studiegruppen er forankret i DCCG. Der er opnået tilsagn fra alle 5 regioner. Studierne forventes godkendt af DCCG som et multidisciplinært multicenter studie.

Deltagende parter

Sjællands Universitetshospital:

 • Professor, Overlæge Ismail Gögenur, Kirurgisk Afdeling. Primær kontakt, e-mail: igo@regionsjaelland.dk
 • Overlæge, Mustafa Bulut, Kirurgisk Afdeling
 • Overlæge, Anne-Marie Kanstrup Fiehn, Patologisk Afdeling
 • Post doc. Paulo Urbano, Kirurgisk Afdeling
 • Overlæge, Peter Clausager Petersen, Onkologisk Afdeling
 • Overlæge Lars Simon Reiter, Onkologisk Afdeling
 • Overlæge Hans Raskov, Kirurgisk Afdeling
 • Læge Tobias Freyberg Justesen, Kirurgisk Afdeling Rigshospitalet
 • Overlæge, Camilla Qvortrup, Onkologisk Afdeling

Odense Universitetshospital:

 • Professor, Overlæge, Per Pfeiffer, Onkologisk Afdeling
 • Overlæge, Søren Salomon, Kirurgisk Afdeling
 • Læge Specialist, Line Schmidt Tarpgaard, Onkologisk Afdeling

Aarhus Universitetshospital:

 • Professor, Claus Lindbjerg Andersen, Afdeling for Molekylær Medicin

Aalborg Universitetshospital:

 • Overlæge, Michael Bødker Lauritzen, Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling
 • Overlæge, Ole Thorlacius-Ussing, Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling
 • Læge, PhD, Laurids Østergaard Poulsen, Onkologisk Afdeling

Bispebjerg Hospital:

 • Overlæge Peter-Martin Krarup, Abdominalcenter K
 • Overlæge, Laura Buskov, Radiologisk Afdeling

Herlev og Gentofte Hospital:

 • Overlæge, Jakob Lykke, Kirurgisk Afdeling
 • Overlæge, Jakob Schou, Onkologisk Afdeling

Nyheder

DCCC støtter forberedelsen af kliniske kræftstudier og netværk med 1 million kroner, 8. oktober 2021