Bevillingsår: 2022

DCCC støtter dette netværk med 200.000 DKK til etablering af et nationalt, tværfagligt netværk på området 

I dag er formålet med kræftbehandling og -opfølgning ikke blot at helbrede kræftsygdommen, men også at sikre, at patienterne får det bedst mulige liv efterfølgende. I løbet af få år er der etableret adskillige nye senfølgeklinikker rundt omkring i landet. Klinikkerne har, trods et fælles overordnet formål, meget forskellige målgrupper, opgaver, kompetencer og ressourcer. Derfor er der behov for vidensdeling.

Et netværk til at samle og dele viden mellem senfølgeklinikkerne

Initiativtagerne bag netværket vil arbejde mod et mere åbent klinisk og videnskabeligt samarbejde, som vil have åbenlyse fordele for senfølge-området:

 • Ny-etablerede klinikker vil have gavn af at trække på de allerede etablerede klinikkers viden og erfaringer
 • Etablerede udrednings- og behandlingsmodaliteter kan formidles og videreudvikles i fællesskab
 • Evidens for effekten af nye udrednings- og behandlingsmodaliteter kan skabes hurtigere
 • Kendskab til andre senfølgeklinikkers behandlingstilbud kan inspirere til at optimere tilbuddene i egen klinik
 • Huller i den eksisterende viden på området kan blive afdækket og udfyldt

Netværket kan dermed bidrage til, at alle danske kræftpatienter får lige adgang til den bedst mulige udredning og behandling af deres senfølger.

Et netværk for de mange fagligheder tilknyttet senfølgeklinikker

Netværkets primære målgruppe er sundhedsfagligt personale ansat på, eller på anden måde tilknyttet, landets senfølgeklinikker, f.eks. sygeplejersker, fysio-/ergoterapeuter, sexologer, psykologer, diætister, social- og sundhedsassistenter og læger. Netværkets sekundære målgruppe er andre med interesse for senfølger efter kræft.

Tværfaglig organisation:
Nationalt Forskningscenter for senfølger efter kræft i bækkenorganerne

Deltagende parter

REGION NORD
Aalborg

 • Anette Højer Mikkelsen, Specialist i Sexologisk Rådgivning, Sexologisk Center og Center for Kønsidentitet, Klinik Anæstesi, Børn,
  Kredsløb og Kvinder, Aalborg Universitetshospital
 • Karen Jakobsen, Klinik for Senfølger efter kræft i Bækkenorganerne, Mave- og Tarmkirurgisk afd., Ålborg universitetshospital

REGION MIDT
Randers

 • Rikke Demming, Projektsygeplejerske, Kirurgisk Klinik, Regionshospitalet Randers.

Aarhus

 • Therese Juul, sygeplejerske, lektor, Klinik for Senfølger efter kræft i Bækkenorganerne, Mave og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, e-mail: therjuul@rm.dk
 • Gitte Kjær Sørensen, sygeplejerske, Klinik for Senfølger efter kræft i Bækkenorganerne, Mave og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital
 • Peter Christensen, Professor, Klinik for Senfølger efter kræft i Bækkenorganerne, Mave- og Tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital

REGION SYD
Svendborg

 • Camilla Nielsen, afdelingslæge, MKS Kirurgisk afd. A, Svendborg Sygehus
 • Ulla Skræp, stomispl. MKS Kirurgisk afd. A, Svendborg Sygehus,

Odense

 • Lærke Kjær Tolstrup, sygeplejerske, ph.d., Klinik for Senfølger, Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital

Sønderborg

 • Bettina Jensen, Sygeplejerske med Master i rehabilitering, Onkologisk Ambulatorium, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

Vejle

 • Louise Bregnhøj Mortensen, Sygeplejersker, Onkologisk afd., Vejle Sygehus
 • Anette Marie Malberg-Pedersen, Sygeplejersker, Onkologisk afd., Vejle Sygehus

Esbjerg

 • Tina Leslie Lund, Afsnitsledende sygeplejerske, Kræftsygdomme, Kræft Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg
 • Monica Medum Mortensen, specialeansvarlig sygeplejerske, Kræftsygdomme, Kræft Ambulatorium, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

REGION SJÆLLAND
Roskilde

 • Susanne Nielsen, Specialistsygeplejerske, Klinik for Senfølger efter Kræft, Klinisk Onkologisk Afdeling og Palliative Enheder, Sjællands Universitetshospital – Roskilde'
 • Lise Bjerrum Thisted, Klinisk Sygeplejespecialist, Klinik for Senfølger efter Kræft, Onkologisk Afdeling, Roskilde, Sjællands Universitetshospital
 •  

Køge

 • Marianne Krogsgaard, Klinisk Sygeplejespecialist ph.d., Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital -Køge

REGION HOVEDSTADEN

Herlev

 • Helle Kaels, afdelingssygeplejerske, Mave-tarm og leversygdomme, klinik 2, Herlev Gentofte Universitetshospital

Hvidovre

 • Julie Blockmann, afd.læge, Gastrokirurgisk afd., Hvidovre Hospital

Arrangementer
Konference om Senfølger efter Kræft d. 24 januar, 2024

Nyheder
Netværk og kliniske studier runder milepæl på 100 støttede aktiviteter fra DCCC, marts 2022