Bevillingsår: 2020

Bevillingsbeløb: 200.000 kr.

NOAC 9 studiet vil undersøge om måling af HPV i blodet kan anvendes til tidlig opsporing af tilbagefald efter behandling for anal kræft. Nærværende studie vil være det første af sin slags, og bidrage med biologisk viden, forventet forbedret overlevelse, samt medvirke til større lighed i opfølningsprogrammer og fokus på senfølger efter behandling for anal cancer i Norden. Studiet ledes af formanden for Dansk Anal Cancer Gruppe, og vil inkludere patienter i mere end 10 Nordiske Hospitaler i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Studiet vil ikke kunne foretages i Danmark alene, da sygdommen er sjælden. Det nordiske netværk er derfor vigtigt i denne og fremtidige sammenhænge. Samtidig vil studiet blive et proof-of principle project, der kan få betydning for alle HPV relaterede cancer former, og dermed en stor gruppe af cancer patienter.

Samarbejdet vil altså udvide NOAC gruppens netværk samt bidrage til et tættere Nordisk samarbejde og forbedring af opfølgningsforløb efter kemostråleterapi for anal kræft i Norden.

Midler fra DCCC vil anvendes til afholdelse af NOAC møder og forberedelse af studiet.

Tværfaglig organisation
Dansk Anal Cancer Gruppe (DACG) samt Nationalt samarbejde i immunradioterapi (DCCC-RT), og DCCC Dansk Forskningscenter for cirkulerende tumor DNA guided kræftbehandling (DCCC-ctDNA)

Deltagende parter

Danish Anal Cancer Group

 • Karen-Lise Garm Spindler, formand for DACG, overlæge og professor, Aarhus Universitetshospital. Primær kontaktperson, Mail: k.g.spindler@rm.dk
 • Eva Serup-Hansen, Onkologisk afdeling, Herlev
 • Birgitte Havelund, Onkologisk afdeling, Vejle
 • Niels Pallisgard, Sjællands Universitetshospital 

Trial Management Group

 • Investigator, Danske nationale personnummerregister
 • Anders Johnsson, Svenske nationale personnummerregister
 • Marianne Guren, Norske nationale personnummerregister
 • Pia Østerlund, Finske nationale personnummerregister
 • Annika Ålgar, Finske nationale personnummerregister

Ekstern review gruppe

 • Anders Jakobsen, Vejle, DK
 • Bengt Glimelius, Stockholm, SE
 • Olav Dahl, Bergen, NO

Nyhed
Nordisk samarbejde vil opdage tilbagefald ved analkræft tidligere fra 23. oktober 2020