Bevillingsår: 2021

DCCC støtter forberedelsen af dette nationale og multidisciplinære investigator‐initierede med 200.000 kroner.

Dysfagi hos patienter efter stråleterapi for Hoved- og halskræft er en veldokumenteret, men underdiagnosticeret og underbehandlet tilstand. Patienterne er i risiko for svære følgetilstande som aspirationspneumoni, luftvejsobstruktion, underernæring, social isolation og nedsat livskvalitet. Behandlingen af selve dysfagien er en kompleks udfordring. Formålet med dette projekt er at højne og ensarte kvaliteten i behandlingen samt rehabiliteringen af dysfagi efter stråleterapi hos patienter med Hoved-halskræft (head and neck squamous cell carcinoma).

DCCC støtten vil bidrage til forberedelsen af et sundhedsfagligt, nationalt og multidisciplinært projekt. Projektet får støtte til indledende projekt- og protokolmøder, hvor flere forskellige faglige perspektiver inkluderes, bl.a. fra kirurgisk, onkologisk og rehabiliteringsregi. Forskningsgruppen er sammensat på tværs af regionerne. 

Det forventede opnåede faglige gevinst med projektet er bl.a. at skabe et sundhedsfagligt nationalt og multidisciplinært studie, hvor der er flere forskellige faglige perspektiver inkluderet og forskningsgruppen er sammensat på tværs af regionerne, at styrke det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde om den langsigtede rehabilitering samt at øge viden om omfanget af senfølgerne over tid og deres betydning for patienterne. Dertil også at udvikle og afprøve metoder til at dokumentere, samt understøtte arbejdet med at mindske konsekvenserne af de langsigtede senfølger for patienternes livskvalitet

Deltagende parter

  • Bahareh Philipsen, overlæge, Øre-Næse og Halskirurgisk afdeling, Odense Universitets Hospital. Primær kontaktperson, Mail: bahareh.bakhshaie.philipsen@rsyd.dk
  • Jesper Grau Eriksen, professor, Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Universitetshospital
  • Irene Wessel, overlæge, afdeling for oto-rhino-laryngologi, Odense Universitetshospital Rigshospitalet
  • Dorte Melgaard, ergoterapeut, Dorte, ph.d., Seniorforsker ved Center for Klinisk Forskning, Regionhospital Nordjylland
  • Christian Godballe, professor, afdeling for oto-rhino-laryngologi, Odense Universitetshospital
  • Jesper R Sørensen, ph.d., post doc, afdeling for oto-rhino-laryngologi, Odense Universitetshospital

Nyheder

DCCC bevilger 1,4 mio. til forberedelse af kliniske kræftstudier og patientinvolvering, maj 2021