Bevillingsår: 2023

DCCC støtter udbredelsen af viden om specifikke emner på tværs af landet i dete initiativ med 129.800 kr..

Vi ved, at sundhedsadfærd, herunder KRAM faktorerne - rygning, overvægt, kost, motion og alkohol - spiller en vigtig rolle for kræftpatienters behandlingsforløb. Men det kan være en udfordring at omsætte denne viden til klinisk praksis til gavn for patienterne. For klinikere på kræftafdelinger kan det være svært at adressere sundhedsadfærd, hvis patienten ikke selv er motiveret. Derfor er det helt centralt at skabe en fælles tilgang til arbejdet med patientens motivation.

Der er behov for tværfaglige retningslinjer, der inddrager læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og diætister for at adressere sundhedsadfærd og dets betydning for kræftpatienter.

Initiativet, der har fået støtte til at udbrede viden på dette område på tværs af landet, vil afholde en tværfaglig temadag for forskere og klinikere fra både primær- og sekundær sektoren samt fra patientforeninger. Her skal der sættes fokus på den forskningsbaserede evidens for sundhedsadfærd og betydningen af dette for kræftpatienter. Hensigten er at etablere en ramme for etableringen af nationale retningslinjer for implementeringen af sundhedsadfærd i praksis og forbedre patientbehandlingen på tværs af sektorerne.

Tværfaglig organisation
Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft, COMPAS

Deltagende parter

  • Mette Petersen, sygeplejerske, Kræftambulatorium, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg
  • Pernille Envold Bidstrup, seniorforsker, leder af forskningsgruppen Psykologiske Aspekter af Kræft, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning
  • Susanne Dalton, professor, læge, Ph.d., Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft, Afdeling for Klinisk Onkologi og Palliative Enheder, Sjælland Universitetshospital, & leder af forskningsgruppen Ulighed i Kræft, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning
  • Rikke Langballe, sygeplejerske, Postdoc, Psykologiske Aspekter af Kræft, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning
  • Joan Lassen, projektsygeplejerske, Klinisk Forsknings Enhed, Kræftambulatorium, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg. Primær kontaktperson, e-mail: joan.lassen@rsyd.dk