Bevillingsår: 2022

DCCCC støtter dette projekt med 125.000 kr. til udbredelse af viden om specifikke emner på tværs af landet

I 2020 og 2021 modtog ObeCaRe støtte fra DCCC i kategorierne ”Forberedende møder/netværk med henblik på "centerdannelser" af tværfaglig og national karakter” og ”Etablering af nye nationale, tværfaglige netværk DCCC støtter etableringen af ​​nationale, tværfaglige netværk”, henholdsvis. Denne finansiering førte til etableringen af ​​ObeCaRe netværket og flere tværfaglige projekter med fokus på fedme og kræft. Dette har med succes medført afholdelse af to produktive nationale 2-dages symposier for 40+ deltagere i Nyborg, juni 2021 og 2022.

Der er fortsat behov for at udbrede den allerede opnåede viden, fremtidige ambitioner og igangværende ambitioner på området, hvormed dette projekt kan bidrage. 

Dette projekt vil derfor støtte målrettet formidling af fedme-kræft sammenhængen gennem øgede kommunikation på et 3. nationalt symposium i 2023.

Det langsigtede formål er, via forståelsen af de underliggende molekylære mekanismer af fedme-kræft sammenhængen, at forbedre overlevelsen blandt cancerpatienter med samtidig overvægt og fedme.

Tværfaglig organisation

Ansøgningen er forankret i det DCCC-støttede nationale netværk ObeCaRe

Deltagende parter

De fem ObeCaRe-arbejdspakker ledes og koordineres af:

 • DEIRDRE CRONIN FENTON, Aarhus Universitet, klinisk epidemiologi; kræftepidemiologi
 • SIGNE BORGQUIST, Aarhus Universitetshospital, Onkologi; klinisk/translationel onkologi. Primær kontaktperson, e-mail: signe.borgquist@auh.rm.dk
 • RIKKE HJORTEBJERG, Syddansk Universitet, Eksperimentel Endokrinologi; translationel fedme
 • ROBERT ZACHARIAE, Aarhus Universitetshospita, Psyko-Onkologi og Sundhedspsykologi; biopsykosocial kræftforskning, DCCL bestyrelse
 • JENS MELDGAARD ​​BRUUN, Aarhus Universitetshospita, Nationalt Center for Fedme, Endokrinologi; klinisk/eksperimentel fedme

ObeCaRe-fakultetets medlemmer er fordelt på tværs af discipliner på nationalt plan med støtte fra internationale eksperter på området:

Region Hovedstaden

 • CAMILLA SCHEELE, Københavns Universitet, NNF Center for Grundlæggende Metabolisk Forskning; adipocytbiologi
 • SØREN NIELSEN, Rigshospitalet, Center for Fysisk Aktivitetsforskning; livsstilsintervention
 • CLAUS HØGDALL, Rigshospitalet, Gynækologi; translationel gynækologi, formand DCGG
 • CHRISTOFFER JOHANSEN, Rigshospitalet, Onkologi; psykologisk onkologi
 • ANNE TJØNNELAND, Kræftens Bekæmpelse; kræftepidemiologi
 • PETER BUSCH ØSTERGREN, Rigshospitalet, Urologi, prostatakræft
 • GITTE LAUB HANSEN, Kræftens Bekæmpelse; kræft kommunikation

Region Sjælland

 • SUSANNE DALTON, Kræftens Bekæmpelse og Nationalt Forskningscenter for Ligestilling i Kræft, kræftepidemiologi

Region Midtjylland

 • NIELS JESSEN, Aarhus Universitet, STENO Diabetes; klinisk/translationel endokrinologi
 • TINNE LAURBERG, Aarhus Universitetshospital, Patologi; translationel patologi
 • ANNELLI SANDBÆK, Aarhus Universitetshospital, Folkesundhed; almen medicin, kommunikation
 • HENRIK TOFT SØRENSEN, Aarhus Universitet, Klinisk Epidemiologi; kræftforsøg og epidemiologi
 • PETER CHRISTENSEN, Aarhus Universitetshospital, Kirurgi, bækkenkræftkirurgi
 • LENE HJERRILD IVERSEN, Aarhus Universitetshospital, Kirurgi; kolorektal cancer, kirurgi
 • MICHAEL BORRE, Aarhus Universitetshospital, Urologi; prostatacancer, stol DMCG

Region Nordjylland

 • CHARLOTTE BIRKMOSE ROTBØLL, Aalborg Universitetshospital, Onkologi
 • RANDI TOBBERUP, Aalborg Universitetshospital, Onkologi; diætist

Region syddanmark

 • JAN FRYSTYK, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet; Endokrinologi, formand; translationel endokrinologi/fedme
 • RIKKE HJORTEBJERG, Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet; translationel onko-endokrinologi
 • MARIANNE EWERTZ, Syddansk Universitet, Onkologi; klinisk brystonkologi
 • PER PFEIFFER, Odense Universitetshospital, Onkologi; klinisk GI-onkologi

International Advisory Board

 • ANDREW RENEHAN, University of Manchester, Manchester Cancer Research Center
 • ANN ROSENDAHL, Lunds Universitet, Onkologi
 • CHRISTIAN RASK MADSEN, Harvard Medical School, Joslin Diabetes Center

Nyheder:

DCCC støttede 4 initiativer i seneste ansøgningsrunde, 11. januar 2023

Arrangementer:

DCCC ObeCaRe netværksmøde, maj 30.-31. 2023