Abstracts_posters_2020.png

Foto: Hung Tien Vu

Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) inviterer for tredje gang til Danske Kræftforskningsdage, som afholdes i Odense den 27. og 28. august. Vi inviterer alle interesserede til at indsende abstracts på forskningsprojekter, kliniske trials eller andre kræftrelaterede forskningsaktiviteter.

I år sætter vi større fokus på de nyeste forskningsresultater, når de ophængte posters danner baggrund for dialog ved en postersession, og kan ses af konferencedeltagerne på begge konferencedage. Igen i år får udvalgte indsendere af abstracts mulighed for at præsentere deres forskning fra scenen, ligesom der vil blive uddelt en posterpris til årets to bedst formidlede posters. Læs mere i call for abstracts nedenfor og se FAQ'en, hvor du kan finde mere information om formalia, bedømmelse, tilmelding mm. 

Se også abstractbogen fra Danske Kræftforskningsdage 2019

Call for abstracts

FAQ