Tværfaglig/faglig organisation
DACG – Dansk Anal Cancer Gruppe

Projektbeskrivelse 
Analkræft er en sjælden tilstand, men med stigende forekomst. Udredning, behandling, opfølgning og håndtering af senfølger er en kompleks multidiciplinær udfordring. Der er derfor et stort multidiciplinært behov for vidensudveksling og netværksdannelse. Dette var udgangspunktet for at etablere Nordic Anal Cancer Network (NOAC) i 2018.

NOAC-netværket samler fagfolk, som er involveret i den multidisciplinære behandling af patienter med anal cancer, og fungerer som platform for at dele nyheder på området og udbygge netværket i de nordiske lande. Formålet med NOAC er at udbrede kendskabet og styrke behandlingen af patienter med den sjældne kræftsygdom.

Læs mere om netværket på www.noac.dk.

Primær kontaktperson
Karen-Lise Garm Spindler, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital

Arrangementer
The first multidisciplinary Nordic symposium on Anal Cancer, 8-9. november 2018

Research webinar om analcancer, 5. november 2020

Den første International Multidisciplinary Anal Cancer Conference (IMACC) 11.-12. november 2021

Læs nyhed om baggrunden for øget internationalt samarbejde om anal cancer fra 29.06.2020