Tværfaglig/faglig organisation
DACG – Dansk Anal Cancer Gruppe, www.noac.dk

Projektbeskrivelse 
Anal kræft er en sjælden tilstand med stigende forekomst. Sygdommen er forbundet med stort tabu for mange patienter, men kan behandles med kemostråleterapi. Udredning, behandling, opfølgning og håndtering af senfølger er en kompleks multidiciplinær udfordring, og i Dansk Anal Cancer Gruppe, vil vi derfor arbejde med at udbygge de nationale og Nordiske netværk af fagpersoner, der arbejder basalt eller klinisk med sygdommen.

Der er et stort multidiciplinært behov for vidensudveksling og netværksdannelse, og vi afholder derfor et Nordisk Symposium med faglige workshops i 2018.

Primær kontaktperson
Karen-Lise Garm Spindler, Kræftafdelingen, AUH

Arrangementer

The first multidisciplinary Nordic symposium on Anal Cancer, 8-9. november 2018