Foto: Hung Tien Vu

FAQ

Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) afholder i år Danske Kræftforskningsdage d. 31. august - 1. september 2023 i Odense. Vi inviterer nu alle interesserede til at indsende abstracts på forskningsprojekter, kliniske trials eller andre kræftrelaterede forskningsaktiviteter.

Abstract, poster, flash talks og præsentation på hovedscenen
Hvert år får mere end 100 forskere muligheden for at præsentere deres forskning på Danske Kræftforskningsdage. Det er en unik mulighed for at sprede viden på tværs af både geografi og forskningsområde.

Blandt de indsendte abstracts udvælger vores tværfaglige bedømmelsesudvalg de forskere, som får muligheden for at omdanne deres abstract til en fysisk poster. Udvalget vil også vælge et antal posters til korte flash-talks.

De indsendte abstracts vil desuden danne grundlag for at udpege den faglige top af yngre forskere indenfor feltet. Syv modtagere vil få tildelt prisen "Exceptional Young Scientist Abstract". I stedet for at præsentere en poster bliver de inviteret på hovedscenen i sessionen 'Aktuel dansk kræftforskning i rampelyset'.

Læs mere om formalia og indsendelse i 'call for abstract', som du finder her på dansk og engelsk

Læs også sidste års abstract book, hvor alle accepterede abstracts fra 2022 er samlet.