Foto: DKD2023, Jesper Balleby

Årets postersession

Årets posterssesion foregik som en modererede poster-walks med diskussionsgrupper torsdag eftermiddag kl. 17.15-18.30. Hver gruppe bestod af ca. 10 posters og hver 'poster-presenter' havde 3 min. til at præsentere og 2 min. til at svare på spørgsmål. Hver gruppe havde to moderatorer, der indstillede den bedste poster fra deres spor, og hvorefter bedømmelseskomitéen udpegede vinderen af 'Best Poster Award'-prisen. 

Prisen blev givet til den bedst formidlede poster. Prisen blev givet

  1. for en klar og overskuelig visuel præsentation af et fagligt stærkt indhold. Originalitet var naturligvis et plus
  2. til en poster-presenter, der udmærket sig i formidling af sin forskning på en for tilskueren både overskuelig og interessant vis samt hvor hovedpointenerne tydeligt fremgik af selve posteren. Det vil sige publikumsvenlige formidling af høj kvalitet – både visuelt og mundtligt

Posteren skulle således give overblik over projektet alene og den mundtlige præsentation skulle udfolde projektet i det omfang tiden tillod og fordre klarhed og videre diskussion.

Som inspiration til et formidlervenligt posterformalia er 'Betterposter', hvilket du kan læse mere om i ’Guide til Poster Walk’ samt bruge skabelonen, herunder. 

De 10 spor og moderatorerne

Bedømmelseskomité

Se denne stemningsvideo fra postersessionen, der fandt sted torsdag eftermiddag under årets Danske Kræftforskningsdage 2023.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Abstract, poster, flash talks og præsentation på hovedscenen

Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) og Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) afholdte i år Danske Kræftforskningsdage d. 31. august - 1. september 2023 i Odense. Vi inviterede alle interesserede til at indsende abstracts på forskningsprojekter, kliniske trials eller andre kræftrelaterede forskningsaktiviteter. Hele 197 abstracts blev indsendt. 

Hvert år får mere end 100 forskere muligheden for at præsentere deres forskning på Danske Kræftforskningsdage. Det er en unik mulighed for at sprede viden på tværs af både geografi og forskningsområde.

Blandt de indsendte abstracts udvalgte en række af faglige bedømmere de forskere, som fik muligheden for at omdanne deres abstract til en fysisk poster. Bedømmerne valgte også et antal posters til korte flash-talks. Læs abstractbooken 2023 ved at klikke her.

De indsendte abstracts dannede desuden grundlag for at udpege den faglige top af yngre forskere indenfor feltet. Syv modtagere fik tildelt prisen "Exceptional Young Scientist Abstract". I stedet for at præsentere en poster blev de inviteret til at skulle på hovedscenen i sessionen 'Aktuel dansk kræftforskning i rampelyset'.

FAQ

Faglige bedømmere