Herunder kan du finde og læse mere om DCCC øvrige støttede initiativer

Navn Beløb i DKK Bevillingsår Beskrivelse

DCCC DATHYRCA - nationalt samarbejde om Thyroideacancer

176.800 2018

Læs mere

National arbejdsgruppe for MR accelerator baseret strålebehandling

174.480 2019

Læs mere

Nationale workshops til vidensdeling og videreudvikling af strålebehandlingskvalitetssikring til kliniske forsøg og klinisk praksis

197.600 2019

Læs mere

National hoved-halskræftdag

193.750 2020

Læs mere

’Ingen skal stå alene med senfølger efter kræft’ – populærvidenskabelig formidling af seneste
forskning målrettet kræftoverlevere

200.000 2020

Læs mere

Nationalt, tværfagligt netværk for forskning i cancer associeret trombose

188.689 2021

Læs mere

CDK4/6 hæmmere "beyond progression" ved metastatisk brystkræft

129.430 2021

Læs mere

The FRAGINOC study: The impact of FRAilty screening, Geriatric assessment and INtervention in older patients with epithelial Ovarian Cancer

152.000 2021

Læs mere

Årlige workshops i "Netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer” (DCCC nr. 19)

200.000 2022

Læs mere

RIPEC - Repeated Intraperritoneal Chemotherapy. Improving survival and QoL for patients with moderate to severe peritoneal carcinomatosis fro gastric- and GEJ cancer

200.000 2022

Læs mere

Regional variation i overlevelse for patienter diagnosticeret med ovariecancer i Danmark, 2018-2021

97.000 2022

Læs mere

Udbredelse af viden om overvægt og kræft på tværs af landet – ObeCaRe

125.000 2022

Læs mere

Sundhedsfremme hos kræftpatienter: fra forskning til handling

129.800 2023

Læs mere

COMPARE - cancersmerter i PainData

188.900 2021

Læs mere

SEPLINE: Et nationalt initiativ til vidensdeling og udvikling af guideline målrettet forskning i social ulighed i kræftforløbet

196.250 2023

Læs mere

Forberedelse af nyt forskningscenter: Danish Research Center for Cancer and Obesity (ObeCaRe)

200.000 2020

Læs mere

Fremtidens kræftscreeningsprogrammer

198.950 2020

Læs mere

Udbredelse af viden om forebyggelse, udredning og behandling af metastaser til pleura og peritoneum med henblik på etablering af nationalt ekspert forum

112.500 2024

Læs mere