Herunder kan du finde og læse mere om DCCC øvrige støttede initiativer

Navn Beskrivelse

DCCC DATHYRCA - nationalt samarbejde om Thyroideacancer

Læs mere

National arbejdsgruppe for MR accelerator baseret strålebehandling

Læs mere

Nationale workshops til vidensdeling og videreudvikling af strålebehandlingskvalitetssikring til kliniske forsøg og klinisk praksis

Læs mere

National workshop for optimering og ensretning af indtegning af kræftknuder i hoved-halsområdet til stråleterapi

Læs mere

National hoved-halskræftdag

Læs mere

’Ingen skal stå alene med senfølger efter kræft’ – populærvidenskabelig formidling af seneste
forskning målrettet kræftoverlevere

Læs mere

Nationalt, tværfagligt netværk for forskning i cancer associeret trombose

Læs mere

CDK4/6 hæmmere "beyond progression" ved metastatisk brystkræft

Læs mere

The FRAGINOC study: The impact of FRAilty screening, Geriatric assessment and INtervention in older patients with epithelial Ovarian Cancer

Læs mere

Årlige workshops i "Netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer” (DCCC nr. 19)

Læs mere

RIPEC - Repeated Intraperritoneal Chemotherapy. Improving survival and QoL for patients with moderate to severe peritoneal carcinomatosis fro gastric- and GEJ cancer

Læs mere

Regional variation i overlevelse for patienter diagnosticeret med ovariecancer i Danmark, 2018-2021

Læs mere

Udbredelse af viden om overvægt og kræft på tværs af landet – ObeCaRe

Læs mere

Sundhedsfremme hos kræftpatienter: fra forskning til handling

Læs mere