Herunder kan du finde og læse mere om DCCC netværk

Navn Beskrivelse

Nordisk Anal Cancer Netværk (NOAC)

Læs mere

Nationalt, tværfagligt netværk for forskning i cancer immunterapi (IMMUNONET)

Læs mere

Nationalt sarkom forskningsnetværk

Læs mere

DCCC Onco-Cardiology

Læs mere

Netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer

Læs mere

DCCC shared decision making network (DCCC SDM)

Læs mere

Nationalt Tværfagligt Netværk til Kvalitetssikring af MR Billeder i Stråleterapien (NIMBUS)

Læs mere

Samarbejde mellem den palliative database/DMCG og de sygdomsspecifikke DMCG'er omkring palliativ indsats

Læs mere 

DCCC Rettidig Opsporing

Læs mere

DCCC Patient Reported Outcome (DCCC PRO)

Læs mere

DCCC - DAnsk OnkoGEriatrisk Netværk (AGE)

Læs mere

Model-bases selection of patients for advanced cancer therapies

Læs mere

Workshops til generering af risikoorganstrukturer til nationale automatiserede indtegningsatlas

Læs mere

Dansk netværk for præklinisk biologisk forskning i stråleterapi

Læs mere

Nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme (NARNUCA)

Læs mere

Esogastriclife

Læs mere

Multidisciplinært netværk for fokal behandling af prostatacancer

Læs mere

Forberedelse af nyt forskningscenter: Danish Research Center for Cancer and Obesity (ObeCaRe)

Læs mere

Fremtidens kræftscreeningsprogrammer

Læs mere

National Network for Obesity and Cancer Research (ObeCaRe)

Læs mere

COMPARE - cancersmerter i PainData

Læs mere

Præhabilitering af skrøbelige patienter før kræftkirurgi

Læs mere

Danish CAR-T cell Network (DCTN)

Læs mere

Center for cancerrelateret 3D print på Danske hospitaler

Læs mere

Netværk for sundhedsprofessionelle i danske kræft-senfølgeklinikker

Læs mere

Etablering af et nationalt tværfagligt videnscenter for gravide med cancer

Læs mere

Netværksdannelse indenfor nye kirurgiske teknikker til forbedring og helbredelse af flere danske kræftpatienter samt national platform for eksperimentel kræftkirurgi

Læs mere

Danish Psycho-Oncology Coorporative group (DPOC)

Læs mere

National brug af kunstig intelligens i strålebehandlingen

Læs mere