Herunder kan du finde og læse mere om DCCC netværk

Navn Beløb i DKK Bevillingsår Beskrivelse

Nordisk Anal Cancer Netværk (NOAC)

190.000 2017

Læs mere

Nationalt, tværfagligt netværk for forskning i cancer immunterapi (IMMUNONET)

200.000 2017

Læs mere

Nationalt sarkom forskningsnetværk

100.000 2017

Læs mere

DCCC Onco-Cardiology

200.000 2017

Læs mere

Netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer

80.000 2017

Læs mere

Samarbejde mellem den palliative database/DMCG og de sygdomsspecifikke DMCG'er omkring palliativ indsats

190.000 2018

Læs mere

DCCC Rettidig Opsporing

175.000 2018

Læs mere

DCCC Patient Reported Outcome (DCCC PRO)

187.000 2018

Læs mere

DCCC - DAnsk OnkoGEriatrisk Netværk (AGE)

200.000 2018

Læs mere

Model-bases selection of patients for advanced cancer therapies

140.000 2017

Læs mere

Workshops til generering af risikoorganstrukturer til nationale automatiserede indtegningsatlas

200.000 2019

Læs mere

Dansk Netværk for Præklinisk Radiobiologiforskning

198.000 2019

Læs mere

Nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme (NARNUCA)

200.000 2019

Læs mere

Multidisciplinært netværk for fokal behandling af prostatacancer

200.000 2020

Læs mere

National Network for Obesity and Cancer Research (ObeCaRe)

200.000 2021

Læs mere

Præhabilitering af skrøbelige patienter før kræftkirurgi

200.000 2021

Læs mere

Danish CAR-T cell Network (DCTN)

2021

Læs mere

Center for cancerrelateret 3D print på Danske hospitaler

172.000 2022

Læs mere

Netværk for sundhedsprofessionelle i danske kræft-senfølgeklinikker

200.000 2022

Læs mere

Etablering af et nationalt tværfagligt videnscenter for gravide med cancer

68.500 2022

Læs mere

Netværksdannelse indenfor nye kirurgiske teknikker til forbedring og helbredelse af flere danske kræftpatienter samt national platform for eksperimentel kræftkirurgi

190.000 2022

Læs mere

Danish Psycho-Oncology Coorporative group (DPOC)

130.000 2022

Læs mere

National brug af kunstig intelligens i strålebehandlingen

200.000 2023

Læs mere

Nationalt netværk for forskning i og med unge voksne med kræft (NAYAcare DK)

200.000 2023

Læs mere

Nationalt tværfagligt hæmatologisk forskningsnetværk i Danmark

196.000 2023

Læs mere