Nedenfor kan du læse mere om de tværfaglige og nationale DCCC initiativer, som nu er afsluttede.

   

Navn Beskrivelse

SUPE-R internat: Forberedelse og initiering af nationalt, randomiseret klinisk forsøg til forbedring af opfølgning af patienter med lungekræft

Læs mere

Implementation of personalized medicine (PM) in patients with no standard therapy for recurrent and/or drug resistant cancer

Læs mere

Galdevejskræft: diagnose, etiologiske faktorer, behandlinger, prognostiske faktorer og prognose: vidensudveksling i et nationalt perspektiv

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer for cancerassocieret trombose og fokus på livskvalitet hos den multimorbide patient med behov for blodfortyndende behandling

Læs mere

Workshop om targetindtegning for spinal SBRT

Læs mere

Deep inspiration breath-hold under strålebehandling - den første nationale DIBH workshop

Læs mere

Nationalt netværk til etablering af standardiserede bioinformatiske og klassifikationsworksflows, fælles variantdatabase og datadeling

Læs mere

Evidensbaserede patientforløb ved operation for underlivskræft – dataforenkling og inddragelse

Læs mere

Nationalt samarbejde med henblik på fælles kliniske forsøg til afprøvning personlig medicin ved hæmatologiske kræftsygdomme

Læs mere

MDT-konferencen – status og udviklingsperspektiver

Læs mere

Implementering af struktureret træningsforløb og perioperative protokoller i forbindelse med operabel cardiacancer

Læs mere

Who will benefit from intensified local treatment? – A failure prediction model for locally advanced non-small cell lung cancer

Læs mere

ALASCCA - (Adjuvant Low dose ASpirin in Colorectal CAncer)

Læs mere

Dansk Neuroendokrint Tumor Selskab, DANETS

Læs mere

Prognostisk værdi af coronar-calciumscore og statin behandling hos strålebehandlede patienter med lokalavanceret lunge- og esophaguskræft

Læs mere

Implementering af online monitorering i brachyterapi for øget patientsikkerhed i behandlingerne

Læs mere

Dansk undersøgelse af personlig kræftbehandling baseret på tumorgenetik

Læs mere

National Recidivdatabase for Brystkræft

Læs mere

Lokal kølebehandling til forebyggelse af paclitaxel-induceret neuropati hos patienter med tidlig brystkræft

Læs mere

IMPROVE‐IT2

Læs mere

Brystkræft: Videnskabeligt seminar om neoadjuverende kemoterapi

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer på kræftområdet - fra papir til patient

Læs mere

Improving quality of life and functional capacity in haematological cancer

Læs mere

Nationalt samarbejde i immunradioterapi

Læs mere

Patologi symposium om bløddelstumorer i huden

Læs mere

Dansk Hæmatologisk KFE netværk - etablering af nationalt studiekontor for investigator initierede kliniske studier

Læs mere

Predicting Prostate Cancer by Liquid Biopsy

Læs mere

DCCC dansk cirkulerende tumor DNA netværk (DCCC ctDNA)

Læs mere

Multidisciplinære teamkonferencer i kræftpakkeforløb: Ensartethed i behandlingsbeslutninger ved æggestokkræft

Læs mere

NAVIGATE: Forbedret overholdelse af behandling hos socialt sårbare lungekræftpatienter

Læs mere

ECV Cancer Symposium

Læs mere

Smag på livet - netværk om hoved-hals-kræft med fokus på senfølger

Læs mere

Barrierer for deltagelse i kliniske forsøg samt forudsætninger for lige adgang til protonterapi for danske patienter med hoved-halskræft

Læs mere

The DBCG RT Recon Trial: Delayed-immediate versus delayed breast reconstruction in early breast cancer patients treated with mastectomy and adjuvant loco-regional radiation therapy. A multicenter randomized clinical trial

Læs mere

Watchful Waiting 3 Trial

Læs mere

Personalised Preventive Colorectal Cancer Medicine

Læs mere

Udvikling og validering af et nyt redskab til måling af self-efficacy i stomipleje - et dansk multi-center studie

Læs mere

Nationalt netværk for diagnostik og opfølgning af defekt mismatch-reparation

Læs mere

Dansk Thymon Interessegruppe, DATMIG

Læs mere

Forberedelse af et nationalt initieret rehabiliteringsprojekt til patienter med hjernetumor

Læs mere

Tarmkræftpatienters oplevelser af barrierer og facilitatorer ved tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til udvikling af en national strategi for udvælgelsen af patienter med lav‐gradsgliomer til foton‐ eller protonterapi

Læs mere

PROton- versus foton-terapi – Et randomiseret protokolstudie for lokal/lokalavanceret PROstatakræft (PRO-PROstate1)

Læs mere 

Klinik for senfølger til kræft – national udbredelse af sygeplejerskestyret initial behandling

Læs mere 

Partikelterapi til skrøbelige patienter med ikke-småcellet lungekræft

Læs mere

CDK4/6 hæmmere "beyond progression" ved metastatisk brystkræft

Læs mere

Esogastriclife

Læs mere