Nedenfor kan du læse mere om de tværfaglige og nationale DCCC initiativer, som nu er afsluttede.

   

Navn Beløb i DKK Bevillingsår Beskrivelse

SUPE-R internat: Forberedelse og initiering af nationalt, randomiseret klinisk forsøg til forbedring af opfølgning af patienter med lungekræft

70.000 2017

Læs mere

Galdevejskræft: diagnose, etiologiske faktorer, behandlinger, prognostiske faktorer og prognose: vidensudveksling i et nationalt perspektiv

100.000 2017

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer for cancerassocieret trombose og fokus på livskvalitet hos den multimorbide patient med behov for blodfortyndende behandling

160.000 2017

Læs mere

Workshop om targetindtegning for spinal SBRT

25.000 2017

Læs mere

Deep inspiration breath-hold under strålebehandling - den første nationale DIBH workshop

100.000 2017

Læs mere

Nationalt netværk til etablering af standardiserede bioinformatiske og klassifikationsworksflows, fælles variantdatabase og datadeling

175.000 2017

Læs mere

Evidensbaserede patientforløb ved operation for underlivskræft – dataforenkling og inddragelse

75.000 2018

Læs mere

Nationalt samarbejde med henblik på fælles kliniske forsøg til afprøvning personlig medicin ved hæmatologiske kræftsygdomme

150.000 2018

Læs mere

MDT-konferencen – status og udviklingsperspektiver

177.500 2018

Læs mere

Implementering af struktureret træningsforløb og perioperative protokoller i forbindelse med operabel cardiacancer

80.000 2018

Læs mere

Who will benefit from intensified local treatment? – A failure prediction model for locally advanced non-small cell lung cancer

120.000 2018

Læs mere

ALASCCA - (Adjuvant Low dose ASpirin in Colorectal Cancer)

198.750 2018

Læs mere

Dansk Neuroendokrint Tumor Selskab, DANETS

150.000 2018

Læs mere

Prognostisk værdi af coronar-calciumscore og statin behandling hos strålebehandlede patienter med lokalavanceret lunge- og esophaguskræft

200.000 2018

Læs mere

Implementering af online monitorering i brachyterapi for øget patientsikkerhed i behandlingerne

165.000 2018

Læs mere

Dansk undersøgelse af personlig kræftbehandling baseret på tumorgenetik

199.000 2018

Læs mere

National Recidivdatabase for Brystkræft

150.000 2019

Læs mere

Lokal kølebehandling til forebyggelse af paclitaxel-induceret neuropati hos patienter med tidlig brystkræft

171.000 2019

Læs mere

IMPROVE‐IT2

200.000 2019

Læs mere

Brystkræft: Videnskabeligt seminar om neoadjuverende kemoterapi

110.000 2019

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer på kræftområdet - fra papir til patient

198.000 2019

Læs mere

Improving quality of life and functional capacity in haematological cancer

90.000 2017

Læs mere

Nationalt samarbejde i immunradioterapi

132.000 2019

Læs mere

Patologi symposium om bløddelstumorer i huden

50.000 2017

Læs mere

Dansk Hæmatologisk KFE netværk - etablering af nationalt studiekontor for investigator initierede kliniske studier

100.000 2017

Læs mere

Predicting Prostate Cancer by Liquid Biopsy

145.000 2018

Læs mere

DCCC dansk cirkulerende tumor DNA netværk (DCCC ctDNA)

200.000 2019

Læs mere

Multidisciplinære teamkonferencer i kræftpakkeforløb: Ensartethed i behandlingsbeslutninger ved æggestokkræft

140.808 2019

Læs mere

NAVIGATE: Forbedret overholdelse af behandling hos socialt sårbare lungekræftpatienter

200.000 2019

Læs mere

ECV Cancer Symposium

137.000 2018

Læs mere

Smag på livet - netværk om hoved-hals-kræft med fokus på senfølger

200.000 2018

Læs mere

Barrierer for deltagelse i kliniske forsøg samt forudsætninger for lige adgang til protonterapi for danske patienter med hoved-halskræft

153.124 2020

Læs mere

The DBCG RT Recon Trial: Delayed-immediate versus delayed breast reconstruction in early breast cancer patients treated with mastectomy and adjuvant loco-regional radiation therapy. A multicenter randomized clinical trial

100.000 2018

Læs mere

Watchful Waiting 3 Trial

197.450 2018

Læs mere

Personalised Preventive Colorectal Cancer Medicine

167.000 2018

Læs mere

Udvikling og validering af et nyt redskab til måling af self-efficacy i stomipleje - et dansk multi-center studie

200.000 2019

Læs mere

Nationalt netværk for diagnostik og opfølgning af defekt mismatch-reparation

198.000 2019

Læs mere

Dansk Thymon Interessegruppe, DATMIG

200.000 2019

Læs mere

Forberedelse af et nationalt initieret rehabiliteringsprojekt til patienter med hjernetumor

100.000 2017

Læs mere

Tarmkræftpatienters oplevelser af barrierer og facilitatorer ved tilbagevenden til arbejdsmarkedet

132.315 2022

Læs mere

Tværfagligt samarbejde til udvikling af en national strategi for udvælgelsen af patienter med lav‐gradsgliomer til foton‐ eller protonterapi

200.000 2018

Læs mere

PROton- versus foton-terapi – Et randomiseret protokolstudie for lokal/lokalavanceret PROstatakræft (PRO-PROstate1)

195.000 2020

Læs mere

Klinik for senfølger til kræft – national udbredelse af sygeplejerskestyret initial behandling

180.000 2017

Læs mere

Partikelterapi til skrøbelige patienter med ikke-småcellet lungekræft

195.000 2021

Læs mere

CDK4/6 hæmmere "beyond progression" ved metastatisk brystkræft

129.430 2021

Læs mere

Esogastriclife

200.000 2020

Læs mere

DCCC shared decision making network (DCCC SDM)

140.000 2018

Læs mere

Fase II undersøgelse af målrettet behandling mod HER2 til patienter med HER2 positiv planocellulær esofaguscarcinom

199.000 2020

Læs mere

Patientinvolvering ved behandling af brystkræftpatienter efter DBCG retningslinjer

152.560 2021

Læs mere

Et fase III-forsøg med reduceret dosis kombinations-kemoterapi versus standard monoterapi (Gemcitabin) hos ældre og/eller fragile patienter med fremskreden kræft i bugspytkirtlen (DPCG-01)

158.838 2021

Læs mere 

Cirkulerende tumor DNA til korrekt anvendelse af supplerende tarmresektion ved tidlig kolorektal cancer

200.000 2021

Læs mere

PARAT - PAllierende RAdioTerapi til lungekræft

200.000 2017

Læs mere

IMPROVE IT - Forebyggende kemoterapi til patienter med cirkulerende tumor DNA i blodet efter operation

120.000 2018

Læs mere

Ekstern strålebehandling af neuroendokrine neoplasmer: Et nationalt dansk prospektivt studie (DANERA)

200.000 2021

Læs mere

Venøs tromboemboli hos patienter diagnosticeret med primær lungecancer med fokus på forbedret behandling og livskvalitet for den enkelte patient

108.860 2021

Læs mere

Skrøbelighed og effekt af perioperativ geriatrisk vurdering og intervention ved ældre patienter med muskelinvasiv blærekræft planlagt til radikal cystektomi

197.874 2021

Læs mere

Diffusions tensor imaging (DTI) til mere præcis tumordefinition og dosis eskalation hos glioblastomer (GBM)

200.000 2020

Læs mere

Multidisciplinært netværk for protonterapi af høj-risiko prostatakræft i randomiseret fase III protokol

196.480 2021

Læs mere

Livskvalitet hos danske patienter med myelomatose

200.000 2022

Læs mere

Urothelial bladder cancer intervention study based on molecular tumor markers (ULTIMATE)

200.000 2022

Læs mere

National workshop for optimering og ensretning af indtegning af kræftknuder i hoved-halsområdet til stråleterapi

110.340 2019

Læs mere

Stråleinduceret diarré ved kræftsygdomme i bækkenet under kurativ ekstern strålebehandling: Ernæringsbehandlingens rolle

191.850 2021

Læs mere

Nationalt Tværfagligt Netværk til Kvalitetssikring af MR Billeder i Stråleterapien (NIMBUS)

175.000 2018

Læs mere