Bevillingsliste

Navn på initiativ Ansøgers navn Beløb i DKK Bevillingsår

Improving quality of life and functional capacity in haematological cancer

Henrik Frederiksen

90.000 2017

DCCC Cardio-Onkologisk netvæRk (DCCC COR)

Birgitte Vrou Offersen

200.000 2017

PARAT (PAlliative RAdiotherapy To lung cancer)

Tine Schytte

200.000 2017

Klinik for senfølger til kræft – national udbredelse af sygeplejerskestyret initial behandling

Peter Christensen 

180.000 2017

Implementering af kliniske retningslinjer for cancerassocieret trombose og fokus på livskvalitet hos den multimorbide patient medbehov for blodfortyndende behandling

Torben Bjerregaard Larsen

160.000 2017

Model-bases selection of patients for advanced cancer therapies 

Ivan Vogelius 

140.000 2017

Stiftelse af nationalt sarkom forskningsnetværk

Akmal Safwat

100.000 2017

Etablering af et nationalt tværfagligt netværk for forskning i cancer immunterapi – IMMUNONET

Inge Marie Svane

200.000 2017

Patologi symposium om bløddelstumorer i huden

Charlotte Winther

50.000 2017

The use of deep inspiration breathhold in radiotherapy – the 1st national DIBH workshop

Maja V Maraldo

100.000 2017

SUPE-R Internat: Forberedelse og initiering af nationalt randomiseret klinisk forsøg til forbedring af opfølgning af patienter med lungekræft

Barbara Malene Fischer

70.000 2017

Workshop Spinal SBRT

Yasmin Larsen

25.000 2017

Implementation of personalized medicine (PM) in patients with no standard therapy for recurrent and/or drug resistant cancer

Hans Erik Johnsen

100.000 2017

Forberedelse af et nationalt initieret rehabiliteringsprojekt til patienter med hjernetumor

Lars Hermann Tang

100.000 2017

Etablering af netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer

Britt Elmedal Laursen

80.000 2017

Anal Cancer Symposium og workshops i 2018

Karen-Lise Garm Spindler

190.000 2017

Galdevejskræft: diagnose, etiologiske faktorer, behandlinger,prognostiske faktorer og prognosevidensudveksling i et nationalt, tværfagligt perspektiv

Linda Kærlev

100.000 2017

Etablering af nationalt studiekontor for investigator initierede kliniske protokoller

Niels Abildgaard

100.000 2017

Konsolidering af nationalt netværk til etablering af
1) standardiserede bioinformatiske og klassifikations-worksflows, 2) fælles variantdatabase og 3) datadeling (NEXT Bioinformatik)

Martin Bøgsted 

175.000 2017

Etablering af samarbejde mellem den palliative database/DMCG og de sygdomsspecifikke DMCG'er omkring palliativ indsats

 Mogens Grønvold

190.000 2018

DCCC Rettidig Opsporing

Stig Eigil Bojesen

175.000 2018

Predicting Prostate Cancer by Liquid Biopsy

Lars Lund

145.000 2018

Personalized Preventive Colorectal Cancer Medicine 

Gunnar Baatrup

167.000 2018

IMPROVE IT - Forebyggende kemoterapi til patienter med cirkulerende tumor DNA i blodet efter operation

Karen-Lise Garm Spindler

120.000 2018

ALASCCA - (Adjuvant Low dose ASpirin in Colorectal CAncer)

Lene Hjerrild Iversen

198.750 2018

DATHYRCA

Christian Godballe

176.800 2018

Nationalt Tværfagligt Netværk til Kvalitetssikring af MR Billeder i Stråleterapien (NIMBUS)

Faisal Mahmood

175.000 2018

Evidensbaserede patientforløb ved operation for underlivskræft -dataforenkling og inddragelse

Lene Seibæk

75.000 2018

Etablering af et nationalt samarbejde med henblik på fælles kliniske forsøg til afprøvning af personlig medicin ved hæmatologiske kræftsygdomme

Tarec Christoffer El-Galaly

150.000 2018

MDT-konferencen - status og udviklingsperspektiver

Lene Lundvall

177.500 2018

The DBCG RT Recon Trial: Delayed-immediate versus delayed breast reconstruction in early breast cancer patients treated with mastectomy and adjuvant loco-regional radiation therapy. A multicenter randomized clinical trial

Tove Filtenborg Tvedskov

100.000 2018

ECV (øsofagus-, cardia- og ventrikel) cancer Symposium

Michael Achiam

137.000 2018

Implementering af struktureret træningsforløb og perioperative protokoller i forbindelse med operable cardiacancer

Pieter de Heer

80.000 2018

Tværfagligt samarbejde til udvikling af en national strategi for udvægelsen af patienter med lav-gradsgliomer til foton- eller protonterapi

Jesper Folsted Kallehauge

200.000 2018

Who will benefit from intensified local treatment? - A failure prediction model for locally advanced non-small cell lung cancer

Gitte Fredberg Persson

120.000 2018

DCCC shared decision making netværk (DCCC SDM)

Troels Bechman

140.000 2018

Etablering af Dansk Neuroendokrint Tumor Selskab, DANETS

Seppo W. Langer

150.000 2018

Prognostisk værdi af coronar-calciumscore og statinbehandling hos strålebehandlede patienter med lokalavanceret lunge- og esophaguskræft

Marianne Nordsmark

200.000 2018

DCCC Patient Reported Outcome (DCCC PRO)

Birgitte Vrou Offersen

187.000 2018

DCCC - DAnsk OnkoGEriatrisk Netværk (AGE)

Trine Lembrecht Jørgensen

200.000 2018

Implementering af online monitorering i brachyterapi for øget patientsikkerhed i behandlingerne

Jacob Graversen Johansen

165.000 2018

Smag på livet - netværk om hoved-hals-kræft med fokus på senfølger

Anne Marie Beck

200.000 2018

Dansk undersøgelse af personlig kræftbehandling baseret på tumorgenetik

Morten Mau-Sørensen

199.000 2018

Randomized trial of standard dose versus high dose of radiotherapy in rectal preservation with chemoradiotherapy to patients with low and mid rectalcancer. The Wait and Watch 3 trial.

Lars Henrik Jensen

197.450 2018

National Recidivdatabase for Brystkræft

Ann Søegaard Knoop

150.000 2019

DCCC dansk cirkulerende tumor DNA netværk (DCCC ctDNA)

Claus Lindbjerg Andersen

200.000 2019

Workshops til generering af risikoorganstrukturer til nationale automatiserede indtegnings atlas

Christian Rønn Hansen

200.000 2019

Etablering af et dansk netværk for præklinisk biologisk forskning i stråleterapi

Brita Singers Sørensen

198.000 2019

Lokal kølebehandling til forebyggelse af paclitaxel-induceret neuropati hos patienter med tidlig brystkræft

Maria Elisabeth Lendorf

171.000 2019

Nationalt samarbejde i immunradioterapi

Morten Høyer

132.000 2019

DMCG.dk’s nationale HPV relateret planocellulære cancer kohorte

Jens Overgaard

200.000 2019

IMPROVE‐IT2

Kåre Gotschalck Sunesen

200.000 2019

Brystkræft: Videnskabeligt seminar om neoadjuverende kemoterapi

Peer Christiansen

110.000 2019

National arbejdsgruppe for MR accelerator baseret strålebehandling

Anders Bertelsen

174.480 2019

Nationalt tværfagligt forskningsnetværk for ernæring ved kræftsygdomme (NARNUCA)

Randi Tobberup

200.000 2019

Nationalt netværk for diagnostik og opfølgning af defekt mismatch‐reparation

Mef Nilbert

198.000 2019

Udvikling og validering af et nyt redskab til måling af self-efficacy i stomipleje - et dansk multi-center studie

Therese Juul

200.000 2019

Etablering af Dansk Thymon Interessegruppe, DATMIG

Peter Meidahl Petersen

200.000 2019

Multidisciplinære Teamkonferencer i kræftpakkeforløb: Ensartethed i behandlingsbeslutninger ved æggestokkræft

Sigrid Marie Kasper Fog

140.808 2019

National workshop for optimering og ensretning af indtegning af kræftknuder i hoved- halsområdet til stråleterapi

Kenneth Jensen

110.340 2019

Implementering af kliniske retningslinjer på kræftområdet – fra papir til patient

Michael Borre

198.000 2019

Nationale workshops til vidensdeling og videreudvikling af strålebehandlingskvalitetssikring til kliniske forsøg og klinisk praksis

Eva Samsøe

197.600 2019

Forbedret overholdelse af behandling hos socialt sårbare lungekræftpatienter - et klinisk randomiseret interventionsprojekt

Erik Jakobsen

200.000 2019

Barrierer for deltagelse i kliniske forsøg samt forudsætninger for lige adgang til protonterapi for danske patienter med hoved-halskræft

Anne Wilhøft Kristensen

153.124 2020

Esogastriclife2020

Daniel Willy Kjær

200.000 2020

National hoved-halskræftdag

Jesper Grau Eriksen

193.750 2020

Multidisciplinært netværk for fokal behandling af prostatacancer

Simon Buus

200.000 2020

NOAC9 - Et fase III randomiseret klinisk forsøg, der undersøger plasma HPV guided opfølgning efter behandling for anal cancer

Karen-Lise Garm Spindler

200.000 2020

’Ingen skal stå alene med senfølger efter kræft’ – populærvidenskabelig formidling af seneste
forskning målrettet kræftoverlevere

Peter Christensen

200.000 2020

Diffusions tensor imaging (DTI) til mere præcis tumordefinition og dosis eskalation hos glioblastomer (GBM)

Slavka Lukacova

200.000 2020

Danish Research Center for Cancer and Obesity (Obe-CaRe)

Signe Borgquist

200.000 2020

Fase II undersøgelse af målrettet behandling mod HER2 til patienter med HER2 positiv planocellulær esofaguscarcinom

Morten Mau-Sørensen

199.000 2020

Radioterapi som brigding i forbindelsen med CAR T-celle terapi for relapsed/refraktrært diffust storcellet B-celle lymfom

Judit Mészáros Jørgensen

200.000 2020

CIRCPAC

Julia Sidenius Johansen

200.000 2020

Fremtidens kræftscreeningsprogrammer

Berit Andersen

198.950 2020

Whole Body - MRI in Colon Cancer

Laurids Østergaard Poulsen

200.000 2020

PROton- versus foton-terapi – Et randomiseret protokolstudie for lokal/lokalavanceret PROstatakræft (PRO-PROstate1)

Ludvig Paul Muren

195.000 2020

Forberedelse til studie om national kvalitetssikring af indtegning af tumor og normalvæv for hjernecancerpatienter

Jesper Kallehauge

200.000 2020

Cirkulerende tumor DNA til korrekt anvendelse af supplerende tarmresektion ved tidlig kolorektal cancer

Mads Falk Klein

200.000 2021

Ekstern strålebehandling af neuroendokrine neoplasmer: Et nationalt dansk prospektivt studie (DANERA)

Elizaveta Tabaksblat

200.000 2021

Venøs tromboemboli hos patienter diagnosticeret med primær lungecancer med fokus på forbedret behandling og livskvalitet for den enkelte patient

Thomas Decker Christensen

108.860 2021

Multidisciplinært netværk for protonterapi af høj-risiko prostatakræft i randomiseret fase III protokol

Lise Nørgaard Bentzen

196.480 2021

Patientinvolvering ved behandling af brystkræftpatienter efter DBCG retningslinjer

Birgitte Vrou Offersen

152.560 2021

Implementering af individualiseret behandling hos patienter med glioblastom i en fase I/II klinisk undersøgelse baseret på klonale mutationer

Hans Skovgaard Poulsen

177.000 2021

Post radiotherapy swallowing dysfunction and impact on quality of life (QoL) in patients with Head and Neck cancer. Rehabilitative swallowing interventions for the treatment of radiated induced dysphagia after head and neck cancer

Bahareh Philipsen

200.000 2021

Individualiseret strålebehandling af hjernekræft

Anouk Kirsten Trip

200.000 2021

Stråleinduceret diarré ved kræftsygdomme i bækkenet under kurativ ekstern strålebehandling: Ernæringsbehandlingens rolle

Randi Tobberup

191.850 2021

Partikelterapi til skrøbelige patienter med ikke-småcellet lungekræft

Ditte Sloth Møller

195.000 2021

Et fase III-forsøg med reduceret dosis kombinations-kemoterapi versus standard monoterapi (Gemcitabin) hos ældre og/eller fragile patienter med fremskreden kræft i bugspytkirtlen (DPCG-01)

Louise Skau Rasmussen

158.838 2021

Nationalt, tværfagligt netværk for forskning i cancer associeret trombose

Thomas Decker Christensen

188.689 2021

CDK4/6 hæmmere "beyond progression" ved metastatisk brystkræft

Iben Kümler

129.430 2021

National Network for Obesity and Cancer Research (ObeCaRe)

Signe Borgquist

200.000 2021

COMPARE - cancersmerter i PainData

Lene Jarlbæk

188.900 2021

Neoadjuverende immunterapi til patienter med dMMR tyk- og endetarmskræft

Ismail Gögenur

145.000 2021

The FRAGINOC study: The impact of FRAilty screening, Geriatric assessment and INtervention in older patients with epithelial Ovarian Cancer

Trine Lembrecht Jørgensen

152.000 2021

Præhabilitering af skrøbelige patienter før kræftkirurgi

Katrine J. Emmertsen

200.000 2021

Skrøbelighed og effekt af perioperativ geriatrisk vurdering og intervention ved ældre patienter med muskelinvasiv blærekræft planlagt til radikal cystektomi

Jørgen Bjerggaard Jensen

197.874 2021

OLIGO-projektet - En platform for oligometastatisk behandlingsstrategi

Gitte Fredberg Persson

200.000 2021

Center for cancerrelateret 3D print på Danske hospitaler

Joakim Lundtoft Lindhardt

172.000 2022

Netværk for sundhedsprofessionelle i danske kræft-senfølgeklinikker

Therese Juul

200.000 2022

Glioblastom: Proteomics før og efter onkologisk behandling i jagt på biomarkører

Ulrik Lassen

200.000 2022

Dual-Energy CT til planlægning af strålebehandling til kræftpatienter

Jimmi Søndergaard

200.000 2022

Urothelial bladder cancer intervention study based on molecular tumor markers (ULTIMATE)

Lars Dyrskjøt Andersen

200.000 2022

Livskvalitet hos danske patienter med myelomatose

Lene Kongsgaard Nielsen

200.000 2022

MONITOR- PET/CT skanninger til overvågning af sygdomsstatus hos patienter i behandling for uhelbredelig brystkræft: betydning for overlevelse og livskvalitet

Malene Grubbe Hildebrandt

150.000 2022

Forberedelse af et prospektivt, multi-center kohorte studie ’DBCG CLEVERER - local ablative therapy in de novo oligometastatic breast cancer’

Maja Vestmø Maraldo

80.200 2022

Tarmkræftpatienters oplevelser af barrierer og facilitatorer ved tilbagevenden til arbejdsmarkedet

Pernille Pedersen

139.315 2022

Peri-operativ behandling med tranexamsyre for patienter med modermærkekræft; prognostisk og behandlingsmæssig betydning af plasminogen

Marie Louise Bønnelykke-Behrndtz

36.000 2022

Årlige workshops i "Netværk for harmonisering af somatisk variantfortolkning i behandlingsøjemed for patienter med behandlingsrefraktær cancer” (DCCC nr. 19)

Britt Elmedal Laursen,

200.000 2022

Nationalt, multidisciplinært netværk for venøs thromboemboli hos patienter med oesophagus- og ventrikel cancer

Daniel Willy Kjær

200.000 2022

RIPEC - Repeated Intraperritoneal Chemotherapy. Improving survival and QoL for patients with moderate to severe peritoneal carcinomatosis fro gastric- and GEJ cancer

Julie Lykke Harbjerg

200.000 2022

Etablering af et nationalt tværfagligt videnscenter for gravide med cancer

Lone Storgaard

68.500 2022

Netværksdannelse indenfor nye kirurgiske teknikker til forbedring og helbredelse af flere danske kræftpatienter samt national platform for eksperimentel kræftkirurgi

Thomas Baad-Hansen

190.000 2022

ctDNA- RECIST

Karen-Lise Garm Spindler

200.000 2022

Regional variation i overlevelse for patienter diagnosticeret med ovariecancer i Danmark, 2018-2021

Tine Henrichsen Schnack

97.000 2022

Udbredelse af viden om overvægt og kræft på tværs af landet - ObeCaRe

Signe Borgquist

125.000 2022

Danish Psycho-Oncology Coorporative group (DPOC)

Johanne Dam Lyhne

130.000 2022

National brug af kunstig intelligens i strålebehandlingen

Christian Rønn Hansen

200.000 2023

RESPONSE: Opfølgning af tarmkræftpatienter - nu digitalt og behovsbaseret. Et nationalt interventionsstudie for stadie I og II patienter

Mai-Britt Worm Ørntoft

200.000 2023

DECIDE – Cirkulerende tumor DNA til at vurdere risiko ved CT-skanninger med inkonklusive fund

Tenna Vesterman Henriksen

200.000 2023

REBECCA interventionen til at forbedre behandlingsadhærens og mindske symptombyrde blandt socialt og psykologisk sårbare brystkræftpatienter

Pernille Envold Bidstrup

200.000 2023

Målrettet kræftbehandling versus standardbehandling i anden linje hos patienter med kræft i bugspytkirtlen, et randomiseret, nationalt DPCG forsøg (DPCG-02)

Inna Chen

200.000 2023

Beyond surgery for cancer - how to innovate the follow-up programs and improve survivorship – A National Network

Lene Hjerrild Iversen

200.000 2023

Etablering af national database med henblik på fase 4 studier af cellulære terapier

Brian Kornblit

200.000 2023

PANTHEON – en T-celle lymfom master trial

Francesco Annibale d'Amore

199.600 2023

Udvikling af et ctDNA baseret targeteret hjernetumor panel

Dorte Schou Nørøxe

200.000 2023

Nationalt netværk for forskning i og med unge voksne med kræft

Helle Pappot

192.000 2023

Sundhedsfremme hos kræftpatienter: fra forskning til handling

Joan Lassen

129.800 2023

Nationalt tværfagligt hæmatologisk forskningsnetværk i Danmark

Mary Jarden

196.000 2023

SEPLINE: Et nationalt initiativ til vidensdeling og udvikling af guideline målrettet forskning i social ulighed i kræftforløbet

Maja Halgren Olsen

196.250 2023

Effekt af en præoperativ mundhygiejne intervention på postoperative infektioner hos patienter, der opereres for blære- eller kolorektalkræft: Et multicenterstudie

Lone Jørgensen

190.000 2023

Protonterapi til lokalt fremskreden cervix cancer i kombination med kemoterapi og brachyterapy

Camilla Kronborg

150.000 2023

Livet med strålebehandling: Livskvalitet hos unge voksne med kræft

Helle Pappot

200.000 2023

Seksuel dysfunktion efter strålebehandling for rektum cancer

Camilla Jensenius Skovhus Kronborg

143.000 2024

Forberedelse af dansk deltagelse i internationalt studie om proton strålebehandling versus foton strålebehandling af kræft i næse og bihuler

Kenneth Jensen

150.000 2024

Udbredelse af viden om forebyggelse, udredning og behandling af metastaser til pleura og peritoneum med henblik på etablering af nationalt ekspert forum

Michael Bau Mortensen

112.500 2024

Effekten af højdosis dexamethason ved skopisk kirurgi for lungecancer – forberedelse af et nationalt randomiseret klinisk multicenterforsøg

Jannie Bisgaard Stæhr

200.000 2024

Det nationale kliniske forsøg CURE Lung: Gentagen strålebehandling for kræft i brysthulen

Lone Hoffmann

200.000 2024

Systemic treatment of obesity in breast cancer patients - a clinical feasibility trial

Signe Borgquist

200.000 2024

Individualiseret AI-baseret perioperative behandling af kolorektal cancer: et randomiseret kontrolleret klinisk forsøg – AIDPRO-CRC studie

Ismail Gögenur

200.000 2024

DOncUro (Danish Oncology Urothelial) Onkologisk treatment of urothelial cancer – efficacy and symptoms in a national cohort of Danish patients, Real World Experience (RWE)

Line Hammer Dohn

192.444 2024

DAHANCA 41: A national randomised non-inferiority study using zero vs five millimetres high-dose CTV margin for the primary Radiotherapy of Head and Neck Squamous Cell Carcinomas

Ruta Zukauskaite

138.913 2024

DCCC-RT genbestråling

Jesper Grau Eriksen

190.000 2024

Iværksættelse af DAPROCA10 - fokal boost og hypofraktionering ved strålebehandling af prostata cancer

Simon Buus

200.000 2024

Nationalt netværk for udvikling af palliativ strålebehandling

Gitte Persson

200.000 2024